דרישות המחלקה לכימיה לתשע"ה

 

דרישות לכימיה מורחבת מסלול – 84-101

דרישות לכימיה תרופתית מסלול – 84-102

דרישות לכימיה חומרים מסלול – 84-103

דרישות לכימיה ראשי מסלול – 84-201

 

 

דרישות לכימיה מורחבת מסלול – 84-101

83.5 ש"ש (שעות שנתיות) = 74 נ"ז לפי הפרוט הבא:

שנה א':

קורסי חובה בהיקף של              28.5  ש"ש = 26 נ"ז

שנה ב':

קורסי חובה בהיקף של              27  ש"ש = 23 נ"ז

שנה ג':

קורסי חובה בהיקף של              22  ש"ש = 20 נ"ז
קורסי בחירה בהיקף של             3  ש"ש = 3 נ"ז
מעבדת בחירה בהיקף של          2   ש"ש = 1 נ"ז

סמינריון בחירה בהיקף של         2  ש"ש = 1 נ"ז

רשימה מפורטת של הקורסים עבור מסלול - 84-101  לכימיה מורחבת

 

דרישות לכימיה תרופתית מסלול – 84-102

84.5 ש"ש (שעות שנתיות) = 74 נ"ז לפי הפרוט הבא:

שנה א':

קורסי חובה בהיקף של              28.5  ש"ש = 26 נ"ז

שנה ב':

קורסי חובה בהיקף של              26  ש"ש = 23 נ"ז

שנה ג':

קורסי חובה בהיקף של              27  ש"ש = 23 נ"ז
קורסי בחירה בהיקף של            2  ש"ש = 2 נ"ז

סמינריון בחירה בהיקף של         1  ש"ש = 1 נ"ז

רשימה מפורטת של הקורסים עבור מסלול - 84-102  לכימיה תרופתית

 

דרישות לכימיה חומרים מסלול – 84-103

84  ש"ש (שעות שנתיות)  =  73.5 נ"ז לפי הפרוט הבא:

שנה א':

קורסי חובה בהיקף של              28.5  ש"ש = 26 נ"ז

שנה ב':

קורסי חובה בהיקף של              27  ש"ש = 23 נ"ז

שנה ג':

קורסי חובה בהיקף של              23.5  ש"ש = 20.5  נ"ז
קורסי בחירה בהיקף של             2  ש"ש = 2 נ"ז
מעבדת בחירה בהיקף של          2  ש"ש = 1 נ"ז

סמינריון בחירה בהיקף של         1  ש"ש = 1 נ"ז

רשימה מפורטת של הקורסים עבור מסלול - 84-103  לכימיה חומרים

 

דרישות לכימיה ראשי מסלול – 84-201

62   ש"ש (שעות שנתיות)  =  55.5 נ"ז לפי הפרוט הבא:

שנה א':  

קורסי חובה בהיקף של              26.5  ש"ש  =  25 נ"ז

שנה ב'

קורסי חובה בהיקף של              22  ש"ש = 20 נ"ז

שנה ג': 

קורסי חובה בהיקף של              12.5  ש"ש = 9.5  נ"ז

סמינריון בחירה בהיקף של         1  ש"ש = 1 נ"ז

רשימה מפורטת של הקורסים עבור מסלול - 84-201  לכימיה ראשי