קישורים

מערכת BOOKIT

ישנם שלושה אתרי BOOKIT באוניברסיטה:

 

1. ציוד מדעי של  המחלקה לכימיה בכתובת:

http://biolog-e.ls.biu.ac.il/Bookit_Chemistry/LogIn.aspx

הכניסה למערכת היא באמצעות שם המשתמש והסיסמא המשמשת אתכם בכניסה למחשבי הפקולטה (CCD0M).

 

2. ציוד מדעי של בניין הננו בכתובת:

http://biolog-e.ls.biu.ac.il/Nano_bookit/login.aspx

שם משתמש וסיסמא ינתנו במערכת זו על ידי ד"ר יוסי טל יוסף ממרכז הננו.

 

3. ציוד מדעי של הפקולטה למדעי החיים בכתובת:

http://biolog-e.ls.biu.ac.il/bookit/LogIn.aspx           

הכניסה למערכת היא באמצעות שם המשתמש והסיסמא המשמשת אתכם בכניסה למחשבי הפקולטה (CCD0M).