פרופ' גיל גובס

פרופ'
פרופסור חבר
פרופ' גיל גובס
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 

קורות חיים

ד"ר גיל גובס סיים את לימודי התואר הראשון בכימיה באוניברסיטת תל אביב ב-1993. הוא קיבל את המאסטר והדוקטורט מהמחלקה לפיסיקה כימית במכון וייצמן למדע בהנחייתו של פרופסור שמעון וגה. במהלך עבודת המחקר שלו, פיתח שיטות בתהודה מגנטית גרעינית במוצקים ליישומים שונים.

ד"ר גובס החזיק משרת עמית בתר-דוקטוריאלי באוניברסיטת וושינגטון בין השנים 2002 ו-2007. הוא עבד עם פרופסור גארי דרובני ופרופסור פטריק סטייטון על קביעת המבנה המוליקולרי של חלבונים הקשורים לפני השטח של אמייל השן, על תנועתיות של מוליקולות דנ"א וקישור של פפטידים לננוחלקיקי זהב.

ד"ר גובס חבר בסגל האקדמי של המחלקה לכימיה בבר אילן משנת 2008 ומעורב הן בהוראה והן במחקר בכימיה פיסיקלית של מערכות ביולוגיות הטרוגניות וחומרים מתקדמים.

פירסומים

1. Haik O.; Leifer, N.; Samuk-Fromovich, Z.; Zinigrad, E.; Markovsky, B.; Larush, L.;

Goffer, Y.; Goobes, G.; Aurbach, D. On the Surface Chemistry of LiMO2 Cathode

Materials (M=[MnNi] and [MnNiCo]): Electrochemical, Spectroscopic, and

Calorimetric Studies. J. Electrochem. Soc. 2010, 157, A1099-A1107.

2. Amalraj, F.; Kovacheva, D.; Talianker, M.; Zeiri, L.; Grinblat, J.; Leifer, N.;

Markovsky, B.; Goobes, G.; Aurbach, D. Integrated Materials xLi2MnO3·(1-x)

LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2 (x=0.3, 0.5, 0.7) Synthesized. J. Electrochem. Soc. 2010, 157,

A1121-A1130.

3. Ndao M.; Breen, N.F.; Ash, J.T.; Goobes, G.; Stayton, P.S.; Drobny G. A C-13{P-

31} REDOR NMR Investigation of the Role of Glutamic Acid Residues in Statherin-

Hydroxyapatite Recognition. Langmuir 2009, 25, 12136–12143.

4. Echodu, D.; Goobes, G.; Shajani, Z.; Pederson, K.; Meints, G.; Varani, G.; Drobny

G. Furanose Dynamics in the HhaI Methyltransferase Target DNA Studied by Solution

and Solid-State NMR Relaxation. J. Phys. Chem. B 2008, 112, 13934–13944.

5. Goobes, G.; Goobes, R.; Shaw, W.J.; Gibson, J.M.; Long, J.R.; Raghunathan, V.;

Schueler-Furman, O.; Popham, J.M.; Baker, D.; Campbell, C.T.; Stayton, P.S.

Drobny, G.P. The Structure, Dynamics, and Energetics of Protein Adsorption –

Lessons Learned from Adsorption of Statherin to Hydroxyapatite. Magn. Reson.

Chem. 2007, 45, S32–S47.

6. Goobes, R.; Goobes, G.; Shaw, W.J.; Campbell, C.T.; Drobny, G.P.; Stayton, P.S.

Thermodynamic Roles of Basic Amino Acids in Statherin Recognition of

Hydroxyapatite. Biochemistry 2007, 46, 4725-4733.

7. Goobes, G.; Stayton, P.S.; Drobny, G.P. Solid State NMR Studies of Molecular

Recognition at Protein-Mineral Interfaces. Prog. Nucl. Magn. Reson. 2007, 50, 71-85

8. Miller, P.A.; Shajani, Z.; Meints, G.A.; Caplow, D.; Goobes, G.; Varani, G.; Drobny,

G.P. Contrasting Views of the Internal Dynamics of the HhaI Methyltransferase

Target DNA Reported by Solution and Solid-State NMR. J. Am. Chem. Soc. 2006,

128, 15970-15971.

9. Goobes, G.; Goobes, R.; Schueler-Furman, O.; Baker, D.; Stayton, P.S.; Drobny,

G.P. Folding of the C-terminal Bacterial Binding Domain in Statherin upon Adsorption

onto Hydroxyapatite Crystals. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2006, 103, 16083-16088.

10.Raghunathan, V.; Gibson, J.M.; Goobes, G.; Popham, J.M.; Louie, E.A.; Stayton,

P.S.; Drobny, G.P. Study of a Phosphorylated Statherin Fragment Bound to

Hydroxyapatite Crystals II, J. Phys. Chem. B 2006, 110, 9324-9332.

11.Goobes*, R.; Goobes*, G.; Campbell, C.T.; Stayton, P.S. Thermodynamics of

Statherin Adsorption onto Hydroxyapatite by Isothermal Titration Calorimetry.

Biochemistry 2006, 45, 5576-5586.

* equal contribution

12.Goobes, G.; Raghunathan, V.; Louie, E.A.; Gibson, J.M.; Olsen, G.L.; Drobny, G.P.

A REDOR Study of Diammonium Hydrogen Phosphate: A Model for Distance

Measurements from Adsorbed Molecules to Surfaces. Solid State Nuc. Magn. Reson.

2006, 29, 210-218.

13.Goldbourt, A.; Vinogradov, E.; Goobes, G.; Vega, S. High resolution heteronuclear correlation NMR spectroscopy between quadrupolar nuclei and protons in the solid state, J. Magn. Reson. 2004, 169, 342-350.

14.Goobes, G.; “Structural Determination Using Spectral Selective MAS NMR

Techniques”, Ph.D. Thesis, Feinberg Graduate School, Weizmann Institute of

Science, May 2003, Supervisor: Professor Shimon Vega. (publications 11-15 are

included in thesis)

15.Goobes, G.; Vinogradov, E.; Vega, S. Selective Polarization Inversion in High

Resolution Solid State NMR of Protons, J. Magn. Reson. 2003, 161, 56-63.

16.Goobes, G.; Vega, S. Improved Narrowband Dipolar Recoupling for Homonuclear

Distance Measurements in Rotating Solids, J. Magn. Reson. 2002, 154, pp. 1-16.

17.Goobes, G.; Boender, G.-J.; Vega, S. Spinning-Frequency-Dependent Narrowband

RF-Driven Dipolar Recoupling, J. Magn. Reson. 2000, 146, 204-219

קורסים

Physical Chemistry 2
Theory and applications of solid state NMR
Selected topics in physical chemistry - graduate level
Seminar course in physical chemistry - graduate level
Seminar course in physical chemistry - undergraduate level
Physical chemistry laboratory


 

תחומי מחקר

העבודה המדעית בקבוצת המחקר שלי מתמקדת במספר נושאים בהם אנו מביאים למיצוי את כלי המחקר בהם אנו מתמחים תהודה מגנטית גרעינית במוצקים ושיטות של כימיה פיסיקליות וביופיסיקליות.

ביולוגיה מבנית של חלבונים החשובים לבניה ותפקוד של רקמות קשות באדם ובאורגניזמים אחרים

פיתוח כלים לאפיון מוליקולרי של המבנה ואופן הקישור של חלבונים לפני השטח של מצעים מוצקים

חקר ננוחומרים מתקדמים לצורך פיתוח סוללות מתקדמות

הכנת ביוחומרים בהשראת אנזימים בטבע לצורך פירוק יעיל של צלולוזה והפקת דלק כימי חלופי לדלקים מבוססי נפט

קבוצת מחקר

 
ד"ר מרב צוברי
אירינה מטלחוב
ארטיום סמיונוב
טלי וול
גילית ורנר
אלי אוחיון
סיון אלקלעי