פרופ' דורון אורבך

פרופ'
מרצה מלא
פרופ' דורון אורבך
טלפון: 
משרד: 

קורות חיים

 

 

 

פרופ' דורון אורבך, המחלקה לכימיה, היינו חבר סנאט ודירקטור של מרכז קלינטק בבר אילן במכון לננוטכנולוגיה (BINA).

פרופ' אורבך וקבוצת המחקר האלקטרוכימית שבראשותו עוסקת במחקר של  מתכות פעילות ומערכות פולריות א-פרוטיות, פיתוח של שיטות ספקטרוסקופיות עבור מערכות אלקטרוכימיות רגישות, תהליכי אינטרקלציה אלקטרוכימיים ועוד

קבוצת המחקר שבראשות פרופ' אורבך מפתחת, חוקרת ומאפיינת סוללות נטענות בעלות צפיפות אנרגטית גבוהה, סופר קבלים, פולימרים מוליכים, אלקטרודות בעלות פחמן מאוקטב, התפלת מים באמצעים אלקטרוכימיים ועוד.

לפרופ' אורבך  מעל 500 מאמרים, מעל 20 פרקים בספרות המקצועית ומעל 20 פטנטים רשומים.

פרופ' אורבך זוכה בפרסים יוקרתיים וחשובים. בשנת 2014 הוא זכה בפרס ייגר, 2012 בפרס לנדאו, 2001 בפרס האגודה הישראלית לוואקום ועוד.   

פרופ' אורבך משמש כעמית חבר ב-(ECS (2008), ISE (2010) and MRS (2012  וכן כעורך כתבי עת מהמובילים והנחשבים בתחום- EES, JES (journals of the Electrochemical Society) and JOSSEC, J. Solid State Electrochemistry (Springer).

פרופ' אורבך משמש כיו"ר הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  (ISRAC) משנת 2010.

קבוצת המחקר שבראשותו היינה קבוצת המחקר הגדולה ביותר בארץ בתחום האלקטרוכימיה ומונה כ-40 איש והכוללת סטודנטים לתארים מתקדמים, פוסטדוקטורנטים וחוקרים בכירים.

INREP-  משנת 2012 פרופ' אורבך עומד בראש המרכז הלאומי להנעה אלקטרוכימית-INREP. מרכז מחקר המאגד 4 מוסדות אקדמים מובילים (בר אילן, טכניון, תל אביב ואריאל), 16 קבוצות מחקר וכ-100 חוקרים. מרכז המחקר הוקם בהתאם להחלטת ממשלה לקידום פיתוח ומחקר של תחליפי הדלק לתחבורה. המררכז פועל בשיתוף פעולה מלא עם מנהלת לתחליפי הנפט במשרד ראש הממשלה.

 

 

 

 

פירסומים

Publications

LIST OF PUBLICATIONS  ( WOS: around 23800 citations, H-index=80 ; Google: around 29200 citations, H-index=86, Septamber, 2015 )

 

Articles

 

1.                  Hoz, S.; Aurbach, D.; Cyclobutane-bicyclobutane system Part l: The reactivity of the central bond in bicyclobutanecarbonitrile and the double bond in crotononitrile in nucleophilic reactions, Tetrahedron, 35, 33l (1979).

 

2.                  Hoz, S.; Aurbach, D.; Free hydrogen-bonded and cation stabilized carbanions a to a cyano group in a cyclobutane ring, J. Am. Chem. Soc., 102, 2340 (1980).

 

3.                  Hoz, S.; Aurbach, D.; Aviv. C.; An unexpected b-elimination from 3,3-difluorocyclocarbonitrile, Tetrahedron Lett., 1639 (1983).

 

4.                  Hoz, S.; Aurbach, D.; Zwitterionic bicyclobutane: An intermediate in the course of nucleophilic vinylic like substitution reactions on 3-halobicyclobutanecarbonitrile, J. Am. Chem. Soc., 105, 7685 (1983).

 

5.                  Hoz, S.; Aurbach, D.; An unusual case of proton removal from an oxocarbenium ion, J. Chem. Soc. Chem. Comm., 364 (1984).

 

6.                  Hoz, S.; Aurbach, D.; Ionic bicyclobutane as an intermediate in the reaction of Ph- with 3-halobicyclobutanecarbonitrile. Comparison between thio and oxocarbenium ions, J. Org. Chem., 49, 3285 (1984).

 

7.                  Hoz, S.; Aurbach, D.; Nucleophilic "addition-elimination" displacements on activated bicyclobutanes, J. Org. Chem., 49, 4l44 (1984).

 

8.                  Hoz, S.; Aurbach, D.; Formation and stability of alkoxyimidates in the cyclobutane bicyclobutane system, , Tetrahedron, 41, 1307 (1985).

 

9.                  Aurbach, D.; Daroux, M.L.; Faguy, P.; Yeager, E.; Identification of surface films formed on lithium in propylene carbonate solutions, J. Electrochem. Soc. 134, 16ll, (1987).             

 

10.              Aurbach, D.; Daroux, M.L.; Faguy, P.; Yeager, E.;  Identification of surface films formed on lithium in DME and THF solutions, J. Electrochemical Soc. 135, 1863 (1988).

 

11.              Aurbach, D.;  Identification of surface films formed on lithium in -butyrolactone, pure solutions. J. Electrochem. Soc. 136, 1606, (1989).

 

12.              Aurbach, D.;  Identification of surface films formed on lithium in -butyrolactone, contaminated solution, J. Electrochem. Soc. 136, 1610, (1989).

 

13.              Aurbach, D.; The electrochemical behavior of Li salt solutions of -butyrolactone with noble metal electrodes, J. Electrochem. Soc. 136, 906 (1989).

 

14.              Aurbach, D.; Gottlieb, H.; The electrochemical behavior of selected polar aprotic systems, , Electrochimica Acta. 34, 141 (1989).

 

 

15.              Aurbach, D.; Gofer, Y.; Langzam. Y.; Correlation between cyclic efficiency surface morphology and surface chemistry of lithium electrodes in a few important polar aprotic systems. J. Electrochem. Soc., 136, 3198 (1989).

 

16.              Youngman, O.; Gofer, Y.; Meitav, A.; Aurbach, D.; The electrochemical behavior of LiClO4 - 1-3 Dioxolane solutions. Part I - Uncontaminated solutions. Electrochimica Acta., 35, 625 (1990).

 

17.              Youngman, O.; Dan P.; Aurbach, D.; The electrochemical behavior of LiClO4 - 1-3 Dioxolane solutions. Part II - Contaminated solutions. Electrochimica Acta., 35, 639 (1990).

 

18.              Aurbach, D.; Malik, Y.; Meitav, A.; Dan, P.; The electrochemical behavior of 2Me-THF solutions. The Journal of Electroanal. Chemistry, 282, 73 (1990).

 

19.              Aurbach, D.; Daroux, M.L.; Faguy, P.; Yeager, E.;  The electrochemical behavior of noble metal electrodes with nonaqueous systems. J. Electroanal. Chem. 297, 225 (1991).

 

20.              Sredni, B.; Kalechman, Y.; Albeck, M.; Gross, O.; Aurbach, D.; Sharon, P.; Sehgal, S.N.;  Gurwith, M.J.; Michlin, H.; Cytokine secretion affected by synergism of the immunomodulator AS101 and the protein kinase-C inducer bryostatin. Immunology 70, 473 (1990).

 

21.              Aurbach, D.; Skaletsky, R.; The electrochemical behavior of calcium electrodes in a few organic electrolytes. Proceedings of the Symposium on Primary and Secondary Lithium Batteries, 1990. The Electrochem. Soc., Vol. 91-3 (1991) pp. 429-442.

 

22.              Aurbach, D.; Gofer, Y.; Goren, E.; The behavior of lithium electrodes in organic solvent mixtures. Proceedings of the Symposium on Primary and Secondary Lithium Batteries, 1990. The Electrochem. Soc., Vol. 91-3 (1991) pp. 247-261.

 

23.              Aurbach, D.; Gofer, Y.; The behavior of lithium electrodes in mixtures of alkyl carbonates and ethers. J. Electrochem. Soc., 138, 3529 (1991).

 

24.              Goren, E.;  Chusid. O.; Aurbach, D.; The application of in situ FTIR spectroscopy to the study of surface films formed on lithium and noble metals at low potential in Li battery electrolytes. J. Electrochem. Soc., 138, L6 (1991).

 

 

25.              Aurbach, D.; Skaletsky R.; Gofer. Y.; The electrochemical behavior of calcium electrodes in a few organic electrolytes. J. Electrochem. Soc., 138, 3536 (1991).

 

26.              Aurbach, D.; Ein-Eli. Y.; Identification of surface films formed on active metals and non-active metal electrodes at low potentials in methyl formate solutions. Langmuir, 8, 1845 (1992).

 

27.              Aurbach, D.; Gofer, Y.; Ben-Zion. M.; 1-3 Dioxolane-LiAsF6 electrolytes for secondary Li batteries. J. Power Sources, 39, 163 (1992).

 

28.              Aurbach, D.; Ein-Eli Y.; Gofer Y.; Surface chemistry of lithium in 1-3 dioxolane. Electrochimica Acta, 37, 1897 (1992).

 

 

29.              Aurbach, D.; Ein-Eli. Y.; The electrochemical behavior of methyl formate solutions. Proceedings of the Symposium on High Power, Ambient Temperature Li Batteries (1991). The Electrochem. Soc. PV 92-15 (1992), pp. 157-168.

 

30.              Aurbach, D.; Gofer. Y.; The stabilization and improvements of dioxolane solutions for rechargeable lithium batteries. Proceedings of the Symposium on High Power, Ambient Temperature Li batteries (1991). PV 92-15 The Electrochem. Soc. (1992), pp. 145-156.

 

31.              Aurbach, D.; Gofer, Y.; Ben-Zion, M.; Aped. P.; The behavior of lithium electrodes in propylene and ethylene carbonate: The major factors that influence Li cycling efficiency. J. Electroanal. Chem. 339, 451 (1992).

 

32.              Chusid O.; (Youngman) Aurbach, D.; The study of surface films formed on lithium and noble metal electrodes in polar aprotic systems by the use of in situ FTIR spectroscopy, Journal of Electrochemical Society 140, L1 (1993).

 

33.              Zaban, A.; Aurbach, D.; Impedance spectroscopy of lithium electrodes. 1. The general behavior in propylene carbonate solutions and the correlation to surface chemistry and cycling efficiency. The Journal of Electroanalytical Chemistry, 348, 155, (1993).

 

34.              Leshem, Y.Y,; Margel, .  S.; Aurbach, D.; Sofer. Y.; Plant membrane: Biophysical parameters of polysaturated fatty acid hydroperoxidation as assessed by surface behavior and Fourier transformed infra-red spectrometry. J. of Plant Growth Regulation 12, 263, (1993).

 

35.              Aurbach, D.; Chusid, O. Y.; Carmeli, Y.; Babai M.; Ein-Eli. Y.; Electrochemical and spectroscopic studies of carbon electrodes in Li battery electrolyte systems. J. of Power Sources 43, 47, (1993).

 

36.              Aurbach, D.; Daroux, M.; McDougal G.;  Yeager. E.B.; Spectroscopic studies of lithium in ultra high vacuum system. J. Electroanal. Chem. 358, 63 (1993).

 

37.              Aurbach, D.; Chusid, O.; In situ FTIR spectroelectrochemical studies of surface films formed on Li and noble metal electrodes at low potentials in Li salt solutions containing CO2. J. Electrochem Society 140, L155 (1993).

 

38.              Aurbach, D.; Ein-Eli,Y.;  Zaban. A.; The surface chemistry of lithium electrodes in alkyl carbonate solutions. J. Electrochem. Society 141, L1 (1994).

 

39.              Aurbach, D.; Ein-Eli,Y.; Chusid, O.; Babai, M.; Carmeli, Y.; Yamin. H.; Correlation between the surface chemistry and performance of lithium carbon intercalation anodes for rechargeable "Rocking Chair" type batteries. J. Electrochem Society 141, 603 (1994).

 

40.              Aurbach, D.; Zaban, A.; Chusid, O.; Weismann. I.; Correlation between surface chemistry, morphology, cycling efficiency and interfacial properties of Li electrodes in Li battery electrolyte solutions containing different Li salts., Electrochimica Acta 39, 51 (1994).

 

41.              Aurbach, D.; Zaban, A.; Impedance spectroscopy of lithium electrodes. 2. The behavior in propylene carbonate solutions - The significance of the data obtained. J. Electroanal. Chem. 367, 15 (1994).

 

42.              Aurbach, D.; Zaban, A.; Impedance spectroscopy of lithium electrodes. 3. The importance of electrode surface preparation., J. Electroanal. Chem. 365, 41 (1994).

 

43.              Aurbach, D.; Zaban, A.; Impedance spectroscopy of non-active electrodes at low potentials in propylene carbonates solutions. A comparison to similar studies of Li electrodes. J. Electrochem Society 141, 1808 (1994).

 

44.              Aurbach, D.; Ein-Eli,Y.; B. Markovsky, Y. Carmeli, H. Yamin and S. Luski.; The dependence of the performance of Li-C intercalation anodes for Li-ion secondary batteries on the electrolyte solution composition, Electrochimica Acta, 39, 2559 (1994).

 

45.              Aurbach, D.; Zaban, A.; Y. Gofer, Y. Ein-Eli, I. Weissman, O. Chusid, O. Abramson and B. Markovsky.; Recent studies of the Li-liquid electrolyte interface. Electrochemical, morphological and spectral studies. J. Power Sources, 54, 76 (1995).

 

46.              P. Dan, E. Mengeritsky, Y. Geronov, Aurbach, D.; I. Weissman.;  Performance and safety behavior of rechargeable AA size Li-LixMnO2 cells.. J. Power Sources, 54, 143 (1995).

 

47.              Aurbach, D.; Zaban, A.; Y. Gofer, O. Abramson and M. Ben-Zion.; Studies of Li anodes in the electrolyte system - 2MeTHF, THF, Me-Furan, LiAsF6. J. Electrochem. Soc., 142, 687 (1995).

 

48.              Aurbach, D.; Ein-Eli,Y.;.; The study of Li-graphite intercalation processes in several electrolyte systems using in situ XRD. J. Electrochem. Soc., 142, 1746 (1995).

 

49.              Aurbach, D.; Zaban, A.; Impedance spectroscopy of Li and Ni electrodes in solutions of different Li salts. The significance of the data obtained., J. Power Sources, 54, 289 (1995).

 

50.              Ein-Eli,Y.; Markovsky, B.; Aurbach, D.; The correlation between the cycling efficiency, surface chemistry and morphology of Li electrodes in electrolyte solutions based on methyl formate. J. Power Sources, 54, 281 (1995).

 

51.              Aurbach, D.; Zaban, A.; The use of EQCM for the study of non-active metal electrodes in propylene carbonate-LiAsF6 solutions. The significance of the data obtained. J. Electrochem. Soc., 142, L108 (1995).

 

52.              Aurbach, D.; Zaban, A.; Schechter, A.; Ein-Eli,Y.; Zinigrad, E.; Markovsky. B.; The study of Li electrolyte solutions based on ethylene and diethyl carbonates (EC-DEC) for rechargeable Li batteries. 1. Li electrodes.. J. Electrochem. Soc., 142, 2873 (1995).

 

53.              Aurbach, D.; Ein-Eli, Y.; Markovsky, B.; Zaban. A.; The study of Li electrolyte solutions based on ethylene and diethyl carbonates (EC-DEC) for rechargeable Li batteries. 1. Graphite electrodes. J. Electrochem. Soc., 142, 2882 (1995).

 

54.              Aurbach, D.; Zaban, A.; The application of EQCM for the study of the electrochemical behavior of propylene carbonates solutions. J. Electroanal Chem., 393, 43 (1995).

 

55.              Aurbach, D.; Chusid. O.; The study of the surface chemistry of active metal electrodes in polar aprotic systems by the use of in situ spectroelectrochemical techniques. Proceedings of the symposium on "The Science of Advanced Batteries", CWRU, Cleveland, Ohio, November 1993. D. Scherson, Editor. E. B. Yeager Center for Electrochemical Sciences, CWRU, Cleveland, OH 44106, (1995), pp. 24-39.

 

56.              Aurbach, D.; Zaban, A.; Ein-Eli,Y.; Markovsky, B.;  Schechter. A.; A comparative study of Li metal and Li-graphite intercalation electrodes in electrolyte solutions based on ethylene and diethyl carbonates (EC-DEC). Proceedings of the Symposium on Li and Li Ion Batteries. The Electrochemical Soc. Meeting, Miami, Oct. 9-14, 1994. S. Megahed Editor. The Electrochemical Society Softbound Series, PV 95-5. The Electrochemical Soc. Inc., Pennington, N.J. (1995). pp. 26-42.

 

57.              Aurbach, D.; Markovsky, B.; Ein-Eli, Y.; Investigation of graphite-lithium intercalation anodes for Li-ion rechargeable batteries. Proceedings of the NATO-AKW Meeting at Kiev-Ukraine, May 1995. Kluwer Publishers, Dordrecht Region (1996), pp. 63-75.

 

58.              Aurbach, D.; Chusid, O.; Weissman, I.; LiC(SO2CF3)3, a new salt for Li battery systems: A comparative study of its ethereal solutions using in situ FTIR spectroscopy. Electrochimica Acta, 41, 747 (1996).

 

59.              Aurbach, D.; Zinigrad, E.; Zaban, A.; Impedance spectroscopy of Li electrodes. Part 4. A general simple model of the Li-solution interphase in polar aprotic systems. J. Phys. Chem., 100, 3089 (1996).

 

60.              Aurbach, D.; Weissman, I.;  Zaban, A.; Ein-Eli,Y.; Mengeritsky, E.; Dan. P.; Safety and performance of the new Tadiran Li-MnO2 rechargeable batteries. J. Electrochem. Soc., 143, 2110 (1996).

 

61.              Aurbach, D.; Weissman, I.; Schechter, A.; Cohen. H.; XPS studies of Li surfaces prepared in several important electrolyte solutions. A comparison with previous studies by FTIR spectroscopy. Langmuir, 12, 3991 (1996).

 

62.              Aurbach, D.; Cohen. Y.; The application of atomic force microscopy (AFM) for the study of Li deposition processes. J. Electrochem. Soc., 143, 3525 (1996).

 

63.              Aurbach, D.; Markovsky, B.;  Schechter, A.; Ein-Eli, Y.;  Cohen. H.; A comparative study of synthetic graphite and Li electrodes in electrolyte solutions based on ethylene carbonate-dimethyl carbonate (EC-DMC) mixtures, J. Electrochem. Soc. 143, 3809 (1996).

 

64.              Aurbach, D.; Schechter, A.;  Markovsky, B.; Ein-Eli,Y.; Koch. V.; Ethyl methyl carbonate (EMC) - an interesting solvent for Li ion “Rocking Chair” type batteries, J. Electrochem. Soc., 143, L273 (1996).

 

65.              Aurbach, D.; Levi, M.D.; Levi, E.; Schechter. A.; Failure and stabilization mechanisms of graphite electrodes. J. Phys. Chem. B., 101, 2195 (1997).

 

66.              Aurbach, D.; Granot. E.; The study of electrolyte solutions based on solvents from the “Glymes” family (linear polyethers) for secondary Li systems.. Electrochimica Acta, 42, 697 (1997).

 

67.              Levi, M.D.; Aurbach, D.; The mechanism of lithium intercalation in graphite-film electrodes in aprotic solvents. Part 1. High resolution slow scan rate cyclic voltammetric studies and modeling. J. Electroanal Chem., 421, 79 (1997).

 

68.              Aurbach, D.; Levi, M.D.; Levi. E.A.; The mechanism of Li intercalation in graphite film electrodes in aprotic solvents. II. Potentiostatic intermittent titration and in situ XRD studies of the solid state ionic diffusion., J. Electroanal Chem., 421, 89 (1997).

 

69.              Dan, P.;  Mengeritsky, E.;  Aurbach, D.; Weissman, I.; Zinigrad, E.; More details on the new Tadiran Li-MnO2 rechargeable battery technology.. J. Power Sources, 68, 443 (1997).

 

70.              Aurbach, D.; Chusid. O.; The use of in situ FTIR spectroscopy for the study of surface phenomena on electrodes in selected nonaqueous electrolyte systems, J. Power Sources, 68, 463 (1997).

 

71.              Aurbach, D.; Zaban, A.; Ein-Eli, Y.; Weissman, I.; Chusid, O.; Markovsky, B.;  Levi, M.;  Levi, E.; Schechter, A.; Granot, E.; Recent studies of the correlation between surface chemistry, morphology, 3D structure and performance of Li and Li-C intercalation anodes in several important electrolyte systems., J. Power Sources, 86, 91 (1997).

 

72.              Aurbach, D.; Levi, M.D.; Diffusion coefficients of lithium ions during intercalation into graphite, derived from the simultaneous measurements and modeling of electrochemical impedance and potentiostatic intermittent characteristics of thin graphite electrodes. J. Phys. Chem. B., 101, 4641 (1997).

 

73.              Aurbach, D.; Levi, M.D.; Simultaneous measurements and modeling of the electrochemical impedance and the cyclic voltammetric characteristics of graphite electrodes doped with lithium. J. Phys. Chem. B., 101, 4630 (1997).

 

74.              Ein-Eli, Y.; McDevitt, S.F.; Markovsky, B.; Schechter A.; Aurbach, D.; Methyl propyl carbonate - a promising single solvent for Li-ion battery electrolytes. J. Electrochem. Soc., 144, L 180 (1997).

 

75.              Aurbach, D.; Cohen. Y.; Morphological studies of Li deposition processes in LiAsF6/PC solutions by in situ atomic force microscopy (AFM). J. Electrochem. Soc., 144, 3355 (1997).

 

76.              Mengeritsky, E.; Elster, E.; Granot, E.;  Dan, P.; Yamin, H.; Levi, E. Zinigrad, E.; Teller, C.; Levi, M.D.; Aurbach, D.; Structural and electrochemical studies of 3V LixMnO2 cathodes for rechargeable Li batteries, J. Electrochem. Soc., 144, 4133 (1997).

 

77.              Aurbach, D.; Levi, M.D.; Levi, E.; Schechter A.; Markovsky. B.; Failure and stabilization mechanisms of graphite anodes for Li ion batteries, "Batteries for portable application and electric vehicles". Edited by C.F. Holmes and A.R. Landgrebe. Proceedings Volume 97-18, The Electrochemical Society, Inc., Pennington, N.J. (1997), pp. 953-962.

 

78.              Aurbach, D.; Zinigrad, E.; Levi, E.; Levi, M.D.; Teller, C.; Mengeritsky, E.;  Granot, E.; Elster, E.; Dan, P.;  Yamin. H.; Investigation of 3V Li-Mn-O cathodes for rechargeable Li batteries, "Batteries of portable application and electric vehicles" Edited by C.F. Holmes and A.R. Landgrebe. Proceedings Volume 97-18, The Electrochemical Society, Inc., Pennington, N.J. (1997), pp. 963-973.

 

79.              Aurbach, D.; Levi, M.D.; Levi, E.; Markovsky, B.; Salitra, G.; Teller, C.;  Heider, U.; Hilarius, V.; Electroanalytical and spectroscopic studies of 4V cathodes for Li ion batteries. "Batteries of portable application and electric vehicles" Edited by C.F. Holmes and A.R. Landgrebe. Proceedings Volume 97-18, The Electrochemical Society, Inc., Pennington, N.J. (1997), pp. 941-952.

 

80.              Ramesh, J.; Cohen, Y.; Aurbach, D.; Gedanken. A.; AFM investigation of the surface topography and adhesion of nickel nanoparticles to submicrospherical silica. Chem. Phys. Letters, 287, 461 (1998).

 

81.              Wiesel, S.; Prozorov, R.; Cohen, Y.;  Aurbach, D.; Margel, S.; Gedanken. A.; The preparation of metal-polymer composite materials using ultrasound radiation. J. of Material Research, 13, 211 (1998).

 

82.              Aurbach, D.; Markovsky, B.; The basic electroanalytical behavior of practical graphite-lithium intercalation electrodes, Electrochimica Acta, 43, 2287 (1998).

 

83.              Aurbach, D.; Levi, M.D.; Lev. O.; The electroanalytical behavior of graphite electrodes comprising silica gel based binder. J. Applied Electrochem., 28, 1051 (1998).

 

84.              Aurbach, D.; Moshkovich. M.; The study of Li deposition-dissolution processes in a few selected electrolyte solutions by electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM). J. Electrochem. Soc., 145, 2629 (1998).

 

85.              Aurbach, D.; Weissman, I.; Yamin, H.; Elster. E.; The correlation between charge-discharge rates and morphology, surface chemistry and performance of Li electrodes and the connection to cycle life of practical batteries. J. Electrochem. Soc., 145, 1421 (1998).

 

86.              Aurbach, D.; Levi, M.D.; Levi, E.; Teller, H.; Markovsky, B.; Salitra, G.;  Heider, L.; Heider. U.; Common electroanalytical behavior of Li intercalation processes into graphite and transition metal oxides. J. Electrochem. Soc., 145, 3024 (1998).

 

87.              Rabinovich, L.; Gun, J.; Aurbach, D.; Markovsky, B.;   Levi, M.D.; Lev. O.; Sol-gel derived carbon ceramic electrodes. A new lithium intercalation anode.. J. Advanced Materials, 10, 577 (1998).

 

88.              Aurbach, D.; Schechter, A.;  Markovsky, B.;  Cohen, Y.; Weissman, I.; Moshkovich. M.; Recent studies of interfacial phenomena which determine the electrochemical behavior of Li and Li-carbon anodes with the emphasis on in situ techniques: Proceedings of the Symposium on Materials for Electrochemical Energy Storage and Conversion, II. Batteries, Capacitors and Fuel Cells. MRS Meeting, 1-5 December, 1997, Boston, MA, USA. The Materials Research Society, Warrendale, PA, USA. Mat. Res. Soc. Symp. Vol. 496, 435 (1998).

 

89.              Aurbach, D.; Levi, M.D.; Levi, E.; Markovsky, B.; Salitra, G.; Teller, H.;  Heider U.; Heider. L.; On the electroanalytical characterization of LixCoO2, LixNiO2 and LiMn2O4 (spinel) electrodes in repeated Li intercalation/deintercalation processes: Proceedings of the Symposium on Materials for Electrochemical Energy Storage and Conversion, II. Batteries, Capacitors and Fuel Cells. MRS Meeting, 1-5 December, 1997, Boston, MA, USA. The Materials Research Society, Warrendale, PA, USA. Mat. Res. Soc. Symp. Vol. 496, 587 (1998).

 

90.              Levi, E.; Zinigrad, E.;  Teller, H.; Levi, M.D.; Aurbach, D.; The structure of a 3V LixMnO2 cathode and its change upon electrochemical lithiation. J. Electrochem. Soc., 145, 3440 (1998).

 

91.              Ramesh, S.; Cohen, Y.; Prozorov, R.; Shafi, K.V.P.M.;  Aurbach, D.; Gedanken. A.; Organized silica microspheres carrying ferromagnetic cobalt nanoparticles as a basis for tip arrays in magnetic force microscopy. J. Phys. Chem. B, 102, 10234 (1998).

 

92.              Aurbach, D.;  Levi, M.D.; Markovsky, B.; Teller, H.;  Salitra, G.  Heider, U.; Heider. L.; Solid state electrochemical kinetics of Li ion intercalation into Li1-XCoO2 as follows from simultaneous CV, PITT and EIS studies. J. Electrochem. Soc., 146, 1279 (1999).

 

93.              Aurbach, D.; Cohen. Y.; In situ micromorphological studies of Li electrodes by atomic force microscopy (AFM) in a glove box system. J. Electrochem. and Solid State Letters, 2, 16 (1999).

 

94.              Levi, M.D.  Levi, E.  Gofer Y. Aurbach, D.; Vieil E. Serose. J.; Dilute graphite-sulfate intercalation stages studied by simultaneous application of cyclic voltammetry, probe-beam deflection, in situ resistometry and X-ray diffraction techniques. J. Phys. Chem. B., 103, 1499 (1999).

 

95.              Aurbach, D.; Levi, M.D.  Gamolsky, K. Markovsky, B. Salitra G. Levi, E. Heider, U.  Heider L. Oesten. R.; Capacity fading of LiMn2O4 spinel electrodes studied by XRD and electroanalytical techniques. J. Power Sources, 81-82, 443 (1999).

 

96.              Aurbach, D.; Markovsky, B.  Levi, M.D.  Levi, E. Schechter. A. Moshkovich M. Cohen. Y.; New insights into the interactions between electrode materials and electrolyte solutions for advanced nonaqueous batteries. J. Power Sources, 81-82, 95 (1999).

 

97.              Shembel, E.  Apostolova R. Nagirny, V. Aurbach, D.; Markovsky. B.; Interrelation between structural and electrochemical properties of the cathode based on vanadium oxide for rechargeable batteries. J. Power Sources, 81-82, 480  (1999).

 

98.              Schechter A.  Aurbach, D.; The study of surface films formed on Li electrodes freshly prepared in alkyl carbonate solutions by X-ray photoelectron spectroscopy. Langmuir, 15, 3334 (1999).

 

99.              Aurbach, D.; Weissman. I.; On the possibility of LiH formation on lithium surfaces in wet electrolyte solutions”. Electrochemistry Communication, 1, 324 (1999).

 

100.          Aurbach, D.; Moshkovich, M. Cohen Y. Schechter. A.; The study of surface film formation on noble metal electrodes in alkyl carbonates/Li salt solutions using simultaneous in situ AFM, EQCM, FTIR and EIS. Langmuir, 15, 2947 (1999).

 

101.          Lu, Z. Schechter, A. Moshkovich M. Aurbach, D.; The electrochemical behavior of magnesium electrodes in nonaqueous solution. J. Electroanal. Chem. 466, 203 (1999).

 

102.          Aurbach, D.; Levi, M.D.  Levi, E. Markovsky, B.  Gamolsky, K.  Oesten, R.  Heider U. Heider. L.; On the electrochemical behavior of Li insertion electrodes. Proceedings. of the Symposium on Li Batteries, ECS Meeting, Boston 1998. The Electrochemical Society softbound series PV 98-16. The Electrochem Soc. Inc., Pennington, N.J. (1999), pp. 173-188.

 

103.          Aurbach, D.; Cohen. Y.; In situ morphological studies of Li electrodes by atomic force microscopy. Electrochemical Society Proceedings Vol.98-16 Pages: 39-50  Published: 1999  .

 

104.          Aurbach, D.; The basic electrochemical behavior of active metal and Li-C electrodes: new insights. Electrochemical Society Proceedings Vol.98-16 Pages: 95-107  Published: 1999 

 

105.          Aurbach, D.;  Levi, E.  Levi, M.D. Salitra, G. Markovsky, B. Gamolsky, K.  Oesten, R. Heider U. Heider. L.; Electrochemical and in situ XRD characterization of LiNiO2  and LiNi0.8Co0.28O2 electrodes for rechargeable lithium cells.. J. Solid State Ionics, 126, 97 (1999).

 

106.          Aurbach, D.; Levi, E. Levi, M.D. Oesten, R. Heider U. Heider. L.; In situ studies of Li deintercalation from two different types of LiMn2O4 spinel materials.. J. Solid State Ionics, 126, 109 (1999).

 

107.          Aurbach, D.; Markovsky, B. Gamolsky, K. Levi E. Ein-Eli. Y.; On the correlation between surface chemistry and performance of graphite anodes for Li ion batteries, Electrochimica Acta, 45, 67 (1999).

 

108.          Levi M.D. Aurbach, D.; Frumkin intercalation isotherm – a tool for the elucidation of Li ion solid state diffusion into host materials and charge transfer kinetics. A review. Electrochimica Acta, 45, 167 (1999).

 

109.          Shembel, E. Apostolova, R.  Nagirny, V. Markovsky B. Aurbach, D.;  Synthesis, investigation and practical application in Li batteries of some compounds based on vanadium oxide. J. Power Sources, 80, 90 (1999).

 

110.          E.M. Shembel, R. Apostolova, V. Nagirny, B. Markovsky and Aurbach, D.; Synthesis and investigation of electrolytic sodium-vanadium compounds for cathodes of Li batteries. Electrolytic bronze Na0.33V2O5., Russian J. of Electrochem., 36, 616-623 (2000).

 

111.          Aurbach, D.;  Levi, M.D. Gamolsky, K. Heider U. Oesten. R.; Evidence for slow droplet formation during cubic to tetragonal phase transition in LixMn2O4 spinel. J. Electrochem. Soc., 147, 25 (2000).

 

112.          Aurbach, D.;  Weissman, I.. Zaban A. Dan. P.; On the role of water contamination in rechargeable Li batteries. Electrochimica Acta, 45, 1135 (1999).

 

113.          Levi, M. D.  Cohen, Y. Cohen, Y. Lapkowski, M.  Vieil, E. Serose J. Aurbach, D.;  Atomic force microscopy study of the morphology of polythiophene films grafted onto the surface of a Pt microelectrode array”, Synth. Met., 109, 55 (2000).

 

114.          Levi, M. D.  Gamolsky, K.  Heider, U. Oesten R. Aurbach, D.;  Determination of the Li ion chemical diffusion coefficient for the topotactic solid-state reactions occurring via a two-phase of single phase solid solution pathway, J. Electroanal. Chem., 477, 32 (1999).

 

115.          Levi, M. D.  Gamolsky, K.  Heider, U. Oesten R. Aurbach, D.;  On electrochemical impedance measurements of LixCo0.2Ni0.8O2 and LixNiO2 intercalation electrodes. Electrochimica Acta, 45, 1781 (2000).

 

116.          Levi, M. D. Gofer, Y.  Lapkowski, M. Vieil, E. Serose J. Aurbach, D.;  Simultaneous voltammetric and in situ conductivity studies of n-doping of polythiophene films with tetraethyl ammonium, alkaline and alkaline earth cations. J. Electrochem. Soc., 147, 1096 (2000).

 

117.          Lu, Z. Levi, M. D. Gofer, Y.  Cohen, Y. Cohen, Y. Vieil, E. Serose J.  Aurbach, D.;  Simultaneous in situ conductivity and cyclic voltammetry characterization of Li ion intercalation into a thin V2O5 film. J. Electroanal. Chem., 459, 12 (1999).

 

118.          Cohen Y.  Aurbach, D.;  The use of a special work station for in situ measurements of highly reactive electrochemical systems by atomic force and scanning tunneling microscopes (AFM, STM). Rev. of Scientific Instruments, 70, 4668 (1999).

 

119.          Aurbach, D.;  Moshkovich, M. Schechter A. Turgeman. R.; The study of magnesium deposition and dissolution processes in ethereal Grignard salt solutions using simultaneous EQCM-EIS and in situ FTIR spectroscopic measurements. Electrochem. and Solid State Letts., 3, 31 (2000).

 

120.          Aurbach, D.; Gamolsky, K.  Markovsky, B. Salitra G. Gofer. Y.; The study of surface phenomena related to Li intercalation-deintercalation into LixMOy host materials (M=Ni, Mn). J. Electrochem. Soc., 147, 1322 (2000).

 

121.          Salitra. G.  Soffer, A. Eliad L. Aurbach, D.;  Characterization of electrodes for super capacitors: surface area and pore size at the solid-gas and electrode solution interfaces of activated carbons. J. Electrochem. Soc., 147, 2486 (2000).

 

122.          Aurbach, D.;  Zinigrad, E. Teller H. Dan. P.; Factors which limit the cycle life of rechargeable lithium (metal batteries). J. Electrochem. Soc., 147, 2486 (2000).

 

123.          Aurbach, D.;  Markovsky, B.  Nimberger A. Levi. E.; The study of high surface area graphite as anode material for Li-ion batteries. Proceedings of the Symposium on Lithium Batteries. The 196th Meeting of the Electrochemical Society, Honolulu, Hawaii, October 1999. The Electrochemical Society Softbound Series. The Electrochem Soc. Inc., Pennington, N.J. (1999). PV 99-25, pp. 40-54.

 

124.          Aurbach, D.;  Zinigrad, E.  Teller H. Dan. P.; What terminates the cycle life of rechargeable lithium batteries? Electrochemical Society Proceedings Vol.99-25  Pages: 632-44|xv+824   Published: 2000.

 

125.          Aurbach, D.;  Markovsky. B.  Gamolsky, K.  Heider U. Oesten, R.; Solution-electrode interaction in Li-ion battery systems. Proceedings- Electrochemical Society., pp. 233-244 (2000)

 

 

126.          Aurbach, D.;  Zhongua, L.  Schechter, A.  Gofer, Y. Gizbar, C.  Turgeman, R.  Cohen, Y.  Moshkovich M.  Levi. E.; Development of novel rechargeable non-aqueous magnesium batteries. Nature, 407, 724 (2000).

 

127.          Vijaya Kumar, R. Koltypin, Y. Cohen, Y.S.  Cohen, Y Aurbach, D.;  Palchik, O.  Felner I. Gedanken. A.; Preparation of amorphous magnetic nanoparticles embedded in polyvinyl alcohol using ultrasound radiation. Chemistry of Materials, 10, 1125 (2000).

 

128.          Vakain, E.V. Badiali, J.P.. Levi M. D Aurbach, D.;  Role of the host distortion in the intercalation process. Physical Review B, 6301 (1), 4304 (2001).

 

129.          Lu, Z. Levi, M. D. Salitra, G.  Gofer, Y.  Levi E.  Aurbach, D.;  Basic electroanalytical characterization of lithium insertion into thin, well crystallized V2O5 films. J. Electroanal. Chem., 491, 221 (2000).

 

130.          Moshkovich, M. Cojocaru, M.  Gottlieb H.E. Aurbach, D.;  The study of the anodic stability of alkyl carbonate solutions by in situ FTIR spectroscopy, EQCM, NMR and MS. J. Electroanal. Chem., 497, 84-96 (2001).

 

131.          Zhu, J.  Lu, Z. Aruna, S.T.  Aurbach, D.;  Gedanken. A.; Sonochemical synthesis of SnO2 nanoparticles and their preliminary study as Li insertion electrodes. Chemistry of Materials, 12, 2557 (2000).

 

132.          Aurbach, D.;  Review of selected electrode-solution interactions which determine the performance of Li and Li-ion batteries. J. Power Sources, 89, 206 (2000).

 

133.          Grisaru, H.. Sukenik C.N.; Aurbach, D.;  Highly doped silicon electrodes for the electrochemical modification of self-assembled siloxane-anchored monolayers. A feasibility study. Langmuir, 17, 1608-1619 (2001).

 

134.          Aurbach, D.; Cohen. Y.; Micromorphological studies of lithium electrodes in alkyl carbonate solutions using in situ atomic force microscopy. J. Phys. Chem. B, 104 (51), 12282-12291 (2000).

 

135.          Vorotyntsev, M.; Levi, M. D.; Schechter A.;Aurbach, D.;  Differential impedance spectroscopy of growing films containing a single mobile charge carrier with application to surface films on Li electrodes. J. Phys. Chem. B, 105, 188 (2001).

 

136.          Aurbach, D.;   Turgeman, R.  Chusid O. Gofer. Y.; Spectroelectrochemical studies of magnesium deposition by in situ FTIR spectroscopy. Electrochem. Com. 3, 252 (2001).

 

137.          Aurbach, D.;  Gofer, Y.;  Schechter, A.;  Chusid, O.;  Gizbar, H.;  Cohen, Y.; Moshkovich, M.;  Turgeman. R.; A comparison between the electrochemical behavior of reversible magnesium and lithium electrodes. J. Power Sources 97-98, 269 (2001).

 

138.          Aurbach, D.;  Zhongua, L.; Schechter, A.; Gofer, Y.; Gizbar, H.; Turgeman, R.; Cohen, Y.;  Moshkovich, M.; Levi. E.; A short review on the comparison between Li battery systems and rechargeable Mg battery technology. J. Power Sources 97-98, 28 (2001).

 

139.          Aurbach, D.;  Chusid, O.;  Gofer, Y.; Watanabe, M.;  Momma T.; Osaka. T.; Studies of the interface between Li electrodes and polymeric electrolyte systems using in situ FTIR spectroscopy. J. Power Sources 97-98, 632 (2001).

 

140.          Levi, M. D.; Lu Z.; Aurbach, D.; Li insertion into thin monolithic V2O5 film electrodes characterized by a variety of  electroanalytical techniques. J. Power Sources 97-98, 482 (2001).

 

141.          Aurbach, D.; Levi, E.;  Levi, M. D.; Gnanaraj, J. S. Fischer JClaye. .  A.; On the correlation among surface chemistry, 3D structure, morphology, electrochemical and impedance behavior of various lithiated carbon electrodes. J. Power Sources 97-98, 92 (2001).

 

142.          Aurbach, D.;  Markovsky, B. Salitra, G. Cohen, Y.  Shembel, E. M Apostolova.  R. D. Nagirny. V. M.; The study of Li insertion into electrochemically synthesized sodium vanadium oxide. J. Power Sources 97-98, 486 (2001).

 

143.          Levi, M. D. Levi, E. Aurbach, D.; Schmidt, M. Oesten R. Heider. U.; On the correlation between the electroanalytical behavior and crystallographic features of Li-intercalation electrodes. J. Power Sources 97-98, 525 (2001).

 

144.          Levi, M. D.  Lu Z. Aurbach, D.;  Application of finite-diffusion models for the interpretation of chronoamperometric and electrochemical impedance responses of Li insertion V2O5 electrodes. Solid State Ionics 143, 309 (2001).

 

145.          Aurbach, D.; Moshkovich M. Gofer. Y.; Investigation of the electrochemical windows of aprotic alkali metal (Li, Na, K) salt solutions. J. Electrochem. Soc. 148, E155 (2001).

 

146.          Aurbach, D.; Schechter. A.; Changes in the resistance of the electrolyte solutions during contact with Li electrodes at open circuit potential that reflect the Li surface chemistry. Electrochimica Acta 46, 2395 (2001).

 

147.          Aurbach, DGnanaraj, .;  J. S. Levi, M. D. Levi, E. Salitra, G. Fischer J. F.  Claye. A.; A comparison between the electrochemical behavior of disordered carbons and graphite electrodes. J. Electrochem. Soc.148, A525 (2001).

 

148.          Zinigrad, E.  Dan P. Aurbach, D.; Simulation of galvanostatic growth of polycrystalline Li deposits in rechargeable Li batteries. Electrochimica Acta 46, 1863 (2001).

 

149.          Aurbach, D.; Cohen Y.  Moshkovich. M.;The study of reversible magnesium deposition by in situ scanning tunneling microscopy (STM). Electrochem. & Solid State Letters 4, A113 (2001).

 

150.          Aurbach, D.;  Schechter, A. Moshkovich, M. Cohen. Y.; On the mechanisms of reversible magnesium deposition processes. J. Electrochem. Soc. 148 A1004 (2001).

 

151.          Aurbach, D.;  Review on the perspective and challenges in R&D of rechargeable Li (metal) batteries and alternative systems, ITE Battery Letters Vol 2, No. 3, B42 (2001).

 

152.          Aurbach, D.;  Markovsky, B. Gamolsky, K. Koltypin, M. Heider U. Schmidt. M.; On some important electrode-solution interactions in Li-ion batteries, ITE Battery Letters Vol. 2, No. 3, B46 (2001).

 

153.          Eliad, L, Salitra, G. Soffer, A.; Aurbach, D.;  Ion sieving effects in the electrical double layer of porous carbon electrodes: estimating effective ion size in electrolytic solutions. J. Phys. Chem. B., 105, 6880 (2001).

 

154.          Tsirlina, G.A. Levi, M. D. Petri, O.A.  Aurbach, D.;  Comparison of equilibrium electrochemical behavior of PdHx and LixMn2O4 intercalation electrodes in terms of sorption isotherms. Electrochimica Acta, 46,4141( 2001).

 

155.          Gnanaraj, J.S. Cohen, Y S.  Levi, M. D. Aurbach, D.;  The effect of pressure on the electroanalytical response of graphite anodes and LiCoO2 cathodes for Li-ion batteries. J. Electroanal. Chem., 516, 89 (2001).

 

156.          Koltypin, M. Cohen, Y.; Cohen. Y.; Markovsky, B.; Aurbach, D.;  The study of Li insertion-deinsertion processes into composite graphite electrodes by in situ atomic force microscopy (AFM). Electrochem. Com., 4, 17 (2002).

 

157.          Aurbach, D.;  Gizbar, H.;  Schechter, A.;  Chusid, O.; Gottlieb, H.E.; Gofer, Y.; Goldberg. I.; Electrolyte solutions for rechargeable magnesium batteries based on organo magnesium chloro aluminate complexes. J. Electrochem. Soc., 149, A115 (2002).

 

158.          Aurbach, D.;  Nimberger, A. Markovsky, B.  Levi, E.  Gofer. Y.; Electrochemical Li-insertion processes into carbons produced by milling graphitic powders: The impact of the carbons’ surface chemistry. J. Electrochem. Soc., 149, A115 (2002).

 

159.          Levi, M. D.  Lankri, E. Gofer, Y.  Aurbach, D.; Otero. T.; Fine electroanalytical features of polypyrrole-coated electrodes in dry propylene carbonate solutions. 1. Characterization of fresh, galvanostatically deposited films by a combination of cyclic voltammetry and XPS. J. Electrochem. Soc. 149, E204 (2002).

 

160.          Levi M. D.  Aurbach, D.;  Fine electroanalytical features of polypyrrole-coated electrodes in dry propylene carbonate solutions. 2. Kinetics of electrochemical doping studied by electrochemical impedance spectroscopy. J. Electrochem. Soc. 149, E215 (2002).

 

161.          Aurbach, D.; Zinigrad, E.; Cohen. Y.; Teller. H.; A short review on failure mechanisms of lithium metal and lithiated graphite anodes in liquid electrolyte solutions, Solid State Ionics, 148, 405 (2002).

 

162.          Aurbach, D.;  Gamolsky, K.  Markovsky B. Gofer. Y.; On the use of vinylene carbonate (VC) as an additive to electrolyte solutions for Li-ion batteries. Electrochimica Acta 47, 1423 (2002).

 

163.          Aurbach, D.;  Markovsky, B. Rodkin, A.  Cojocaru, M.  Levi E.  Kim. H.J.; An analysis of rechargeable Li-ion batteries after prolonged cycling. Electrochim. Acta, 47, 1899 (2002).

 

164.          Aurbach, D.;  Zinigrad, E.;  Teller, Y. Cohen Y.  Salitra. G.; On attempts to improve the behavior of Li electrodes in rechargeable lithium batteries by bulk and surface modifications. J. Electrochem. Soc., 149, A1267 (2002).

 

165.          Aurbach, D.; Levi, M.D. Vorotyntsev. M.; Interpretation of PITT experiments for various Li-intercalation electrodes. Condensed Matter Physics., 5, 1 (2002)

 

166.          Levi, E.  Gofer, Y. Vestfreed, Y. Lankry, E. Aurbach, D.;  Cu2Mo6S8 chevrel phase. A promising cathode material for new rechargeable Mg batteries: A mechanically induced chemical reaction. Chemistry of Materials, 14, 2767 (2002).

 

167.          Aurbach, D.; Teller, H. Levi. E.; Morphology-behavior relationship in reversible electrochemical lithium insertion into graphitic materials. J. Electrochem. Soc., 149, A1255 (2002).

 

168.          Aurbach, D.;  Nimberger, A. Markovsky, B.  Levi, E. Sominski, E.  Gedanken. A.; Nanoparticles of SnO produced by sonochemistry as anode materials for rechargeable, high energy density lithium batteries. Chem. of Materials, 14, 4155-4163 (2002).

 

169.          Eliad, L.  Salitra, G.  Soffer, A. Aurbach, D.;  Proton selective environment in the pores of activated molecular sieving carbon electrodes. J. Phys. Chem., B. 106, 10128-10134 (2002).

 

170.          Ganesh Kumar. V.; Aurbach, D.; Gedanken. A.; Influence of pH on the structure of the aqueous sonolysis products of MnIII acetylacetonate. J. Mater. Res., 17, 1706 (2002).

 

171.          Aurbach, D.;  Koltypin M. Teller. H.; In situ AFM imaging of surface phenomena on composite graphite electrodes during lithium insertion, Langmuir, 18, 9000 (2002).

 

172.          Aurbach, D.;  Markovsky, B.  Rodkin, A. Levi, E. Cohen, Y.S.  Kim, H-J. Schmidt. M.; On the capacity fading of LiCoO2 intercalation electrodes: The effect of cycling, storage, temperature and surface films forming additives, Electrochim. Acta, 47, 4291-4306 (2002).

 

173.          Shembel, E.  Apostolova, R. Nagirny, V.  Aurbach, D.;  Markovsky. B.; Electrochemical Na-V-oxide compounds as cathodes in Li-batteries, J. Appl. Chem., (Russian), 75, 7 (2002).

 

174.          Levi, M. D. Gofer, Y. Aurbach, D.;  A synopsis of recent attempts towards the construction of rechargeable batteries utilizing conducting polymer cathodes and anodes. Polymers for Advanced Technologies Journal 13, 697-713 (2002).

 

175.          Ganesh Kumar, V.; Aurbach, D.;  Gedanken. A.; A comparison between hot-hydrolysis and sonolysis of various Mn(II) salts. Ultrasonic Sonochemistry 10, 17 (2003).

 

176.          Gnanaraj, J. S.;  Levi, M. D.; Gofer, Y.; Aurbach, D.;   LiPF3(CF2CF3) (Merck’s LiFAP): A promising new salt for rechargeable lithium ion batteries, J. Electrochem. Soc., 150, A445 (2003).

 

177.          Zinigrad, E. Aurbach, D.; Dan. P.; Neutralization of used Li batteries: anodic dissolution of the iron-nickel alloy positive pins of Li-SOCl2 batteries in seawater, J. Appl. Chem. 33, 989(2003).

 

178.          Chusid, O. Gofer, Y.  Gizbar, H. Vestfrid, Y. Levi, E. Aurbach, D.;  Solid state rechargeable magnesium batteries, Advanced Materials 15, 627 (2003).

 

179.          Ganesh Kumar, V.  Ben-David, S.  Pickup, D.M. van-Eck, E.R.H.  Gedanken, A.  Aurbach, D.;  An aqueous reaction method to synthesize spinel LiMn2O4 nanoparticles as a cathode material for rechargeable lithium ion batteries, Chem. of Materials 15, 4211 (2003).

 

180.          Cohen-Hyams, T. Kaplan, W. D.  Aurbach, D.; Cohen, Y. SYahalom. . J.; Electrodeposition of granular Co-Co alloys, J. Electrochem. Soc. 150, C28 (2003).

 

181.          Gofer, Y.  Turgeman, R.  Cohen, H. Aurbach, D.;  An XPS investigation of the surface chemistry of magnesium electrodes in contact with organic solutions of organochloroaluminate complexes. Langmuir 19, 2344(2003).

 

182.          Aurbach, D.;  Nimberger, A.; Markovsky, B.; Odani, A.; Sominski, E.; Levi, E.; Kumar, V.G.; Motiei, M.; Gedanken, A.;  Dan. P.; Development and testing of nanomaterials for rechargeable lithium batteries, J. Power Sources, 119-121, 517 (2003).

 

183.          Markovsky, B. Rodkin, A. Cohen, Y.S. Palchik, O.  Levi, E.  Aurbach, D.;   Kim, H.-J.  Schmidt. M.; The study of capacity-fading processes of Li-ion batteries: major factors that play a role, J. Power Sources, 119-121, 504 (2003).

 

184.          Gnanaraj, J S.  Zinigrad. E.  Asraf, L.  Gottlieb, H. E.  Sprecher, M. Aurbach, D.; Schmidt. M.; The use of accelerating rate calorimetry (ARC) for the study of the thermal reactions of Li-ion battery electrolyte solutions, J. Power Sources, 119-121, 794 (2003).

 

185.          Gnanaraj, J. S. Zinigrad, E.  Levi, M. D.  Aurbach, D.; Schmidt. M.; A comparison among LiPF6, LiPF3(CF2CF3)3(LiFAP), and LiN(SO2CF2CF3)2 (LiBETI) solutions: Electrochemical and thermal studies, J. Power Sources, 119-121, 799 (2003).

 

186.          Isaev, I. Salitra, G. Soffer, A. Cohen, Y. S. Aurbach, D.; Fischer. J.; A new approach for the preparation of anodes for Li-ion batteries based on activated hard carbon cloth with pore designs, J. Power Sources, 119-121, 28 (2003).

 

187.          Aurbach, D.;   Electrode-solution interactions in Li-ion batteries. A short review and new insights,  J. Power Sources 119-121, 497 (2003).

 

188.          Aurbach, D.;   Teller, H.  Koltypin, M. Levi. E.; On the behavior of different types of graphite anodes, J. Power Sources, 119-121, 2 (2003).

 

189.          Levi, M. D. Wang, C.  Gnanaraj, J. S.  Aurbach, D.;  Electrochemical behavior of a graphite anode at elevated temperatures in organic carbonate solutions, J. Power Sources, 119-121, 538 (2003).

 

190.          Aurbach, D.;  Weissman, I.  Gofer Y.  Levi. E.; Nonaqueous magnesium electrochemistry and its application in secondary batteries, The Chemical Record, 3, 61 (2003).

 

191.          Levi, M. D. Gofer, Y.  Cherkinsky, M. Birsa, M. L. Aurbach, D.;   Berlin. A.; Electroanalytical features of non-uniformly doped conducting poly-3-(3,4,5-trifluorophenyl)thiophene films, Phys. Chem. Chem. Phys. 5, 2886 (2003).

 

192.          Gnanaraj, J. S.  Zinigrad, E.  Asraf, L.  Gottlieb, H. E. Sprecher, Schmidt, M.  Geissler, W.  Aurbach, D.; A detailed investigation of the thermal reactions of LiPF6 solutions in organic carbonates using ARC and DSC, J. Electrochem. Soc. 150 A, 1533 (2003).

 

193.          Levi, M. D. Wang, C.  Markevich, E.  Aurbach, D.; Chvoj. Z.; Noteworthy electroanalytical features of the stage 4 to stage 3 phase transition in lithiated graphite. J. of Solid State Electrochem. 8(1), 40-43 (2003).

 

194.          Cohen. Y. S. Levi, M. D. Aurbach, D.;  Micromorphological dynamics of polypyrrole films in propylene carbonate solutions studied by in situ AFM and EQCM, Langmuir 19(23), 9804-9811 (2003).

 

 

195.          Gnanaraj, J. S.; Pol, V. G.;  Gedanken, A.;  Aurbach, D.;  Improving the high temperature performance of LiMn2O4 spinel electrodes by coating the active mass with MgO via a sonochemical method, Electrochem. Comm. 5, 940 (2003).

 

196.          Gnanaraj, J.S.;  Zinigrad, E.;  Asraf, L.;  Gottlieb, H. E.  Sprecher, M. Schmidt, M.  Geissler, W. Aurbach, D.;  On the use of LiPF3(CF2CF3)3 (LiFAP) solutions for Li ion batteries. Electrochemical and thermal studies, Electrochem. Comm. 5, 946 (2003).

 

197.          Markovsky, B. Nimberger, A. Talyosef, Y. Rodkin, A. Belostotskii, A. Salitra, G.  Aurbach, D.;. Kim. H.-J; On the influence of additives in electrolyte solutions on the electrochemical behavior of carbon/LiCoO2 cells at elevated temperatures. J. Power Sources, 136, 296 (2004). Presented at the 23rd International Symposium of Power Sources, Amsterdam, Sept. 2003.

 

198.          Levi, M. D.  Wang, C. Aurbach, D.;  Chvoj. Z.; Effect of temperature on kinetics and thermodynamics of electrochemical insertion of Li-ions into a graphite electrode, J. Electroanal Chem. 562, 187 (2004).

 

199.          Zinigrad, E. Levi, E.  Teller, H. Salitra, G. Dan, P. Aurbach, D.;  Investigation of lithium electrodeposits formed in practical rechargeable Li-LixMnO2 batteries, based on LiAsF6/1,3-dioxolane solutions, J. of the Electrochem. Soc., 151, A111 (2004).

 

200.          Aurbach, D.;  Gnanaraj. J.S.; The use of vinylene carbonate (VC) and Li-salicilato borate (Merck's AD25) as additives in LiPF3(CF2CF3)3 solutions for rechargeable lithium ion batteries. J. of the Electrochem. Soc. 151, A23 (2004).

 

201.          Levi, M. D. Gofer, Y.  Aurbach, D.; Effect of the structure of non-uniform conducting polymer films on their electrochemical impedance response, Russ. J. Electrochem. 40, 273-279 (2004).

 

202.          Levi, M. D.  Wang, C.  Aurbach, D.; Two parallel diffusion paths model for interpretation of PITT and EIS responses from non-uniform intercalation electrodes, J. of Electroanal. Chem. 561(1-2), 1-11 (2004).

 

203.          Levi, M. D. Gofer, Y. Aurbach, D.; Berlin. A.; EIS evidence for charge trapping in n-doped poly-3-(3,4,5-trifluorophenyl) thiophene, Electrochimica Acta 49(3), 433-444 (2004).

 

204.          Markovsky, B. Talyossef, Y. Salitra, G. Aurbach, D.; Kim, H.-J.  Choi. S.; Cycling and storage performance at elevated temperatures of LiNi0.5Mn1.5O4 positive electrodes for advanced 5-volt Li-ion batteries, Electrochem. Comm. 6, 821-826 (2004).

 

 

205.          Vorotyntsev, M. A. Levi, M. D. Aurbach, D.; Spatially limited diffusion coupled with Ohmic potential drop and/or slow interfacial exchange: a new method to determine the diffusion time constant and external resistance from potential step (PITT) experiments. J. of Electroanalytical Chem. 572, 299-307 (2004).

 

206.          Aurbach, D.; Markovsky, A.; Rodkin, B.; Talyossef, Y.; Salitra, G.; Kim, H.-J.; The impact of cobalt ions in solutions on the performance of LiCoO2, Li and Li-graphite electrodes, J. Electrochem. Soc. 151, A1068-A1076 (2004).

 

207.          Levi, M. D.  Wang, C. Koltypin, M. Aurbach, D.; The effect of dimethyl pyrocarbonate (dmpc) on the electroanalytical behavior and cycling ability of graphite electrodes, J. Electrochem. Soc. 151, A848-A856 (2004).

 

208.          Levi, M. D.; Wang, C.; Aurbach, D.; Self-discharge of graphite electrodes at elevated temperatures studied by a combination of cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy techniques, J. Electrochem. Soc. 151, A781-A790 (2004).

 

209.          Levi, M. D.  Cohen, Y.S.  Gofer, Y.  Aurbach, D.; Electrochemical responses of active metal insertion electrodes and electronically conducting polymers: common features and new insights, Electrochimica Acta 49, 3701-3710 (2004).

 

 

210.          Levi, M. D.  Lancry, E. Gizbar, H.  Lu, Z. Levi, E. Gofer, Y. Aurbach, D.; Comparative kinetic and thermodynamic studies of Mg2+ and Li+ ion insertions into the Mo6S8 Chevrel phase as a function of solvent nature and temperature, J. Electrochem. Soc. 151, A1044-A1051 (2004).

 

211.          Levi, M. D. Lancry, E. Gizbar, H. Gofer, Y.  Levi, E. Aurbach, D.; Phase transitions and diffusion kinetics during Mg2+ and Li+ ion insertions into the Mo6S8 Chevrel phase compound studied by PITT, Electrochim. Acta. 49, 3201-3209 (2004).

 

212.          Levi, M. D. Gizbar, H. Lancry, E. Gofer, Y. Levi, E. Aurbach, D.; Comparative study of Mg2+ and Li+ ion insertions into the Mo6S8 Chevrel phase using electrochemical impedance spectroscopy, J. Electroanal. Chem. 569, 211-223 (2004).

 

213.          Cohen Y. S.; Aurbach, D.; Surface film phenomena on vanadium pentoxide cathodes for Li and Li ion batteries: in situ AFM imaging. Electrochem. Comm. 6, 536-542 (2004).

 

214.          Gizbar, H.;  Viestfrid, Y.; Chusid, O.; Gofer, Y.; Gottlieb, H. E.;  Marks, V.;  Aurbach, D.; Alkyl group transmetallation reactions in electrolytic solutions studied by multinuclear NMR, Organometallics 23, 3826-3831 (2004).

 

215.          Levi M.D.;  Aurbach, D.; Impedance of a single intercalation particle and of a non-homogeneous, multilayered porous composite electrode for Li-ion batteries, J. Phys. Chem. B 108, 11693-11703. (2004).

 

216.          Lancry, E.  Levi, E. Gofer, Y. Levi, M. D.  Salitra, G. Aurbach, D.; Leaching chemistry and the performance of the Mo6S8 cathodes in rechargeable Mg batteries, Chem. of Materials 16, 2832-2838 (2004).

 

217.          Aurbach, D.; Talyosef, Y. Markovsky, B. Markevitch, Y. Zinigrad, E. Asraf, L. Gnanaraj. J. S.; Design of electrolyte solutions for Li and Li ion batteries. A review. Electrochim. Acta, 50, 247-254 (2004).

 

218.          Aurbach, D.; Kumar, V.G.  Gnanaraj, J.S. Salitra, G.  Abramov, A.  Gedanken. A.; Sonochemical and soft chemical intercalation of lithium ions into MnO2 polymorphs, J. Solid State Electrochem. 8, 957-967 (2004).

 

219.          Markovsky, B. Nimberger, A.  Talyosef, Y. Kim H.-J. Aurbach, D.; On the influence of additives in electrolyte solutions on the electrochemical behavior of carbon LiCoO2 cells at elevated temperatures, J. Power Sources 136(2), 296-302 (2004).

 

220.          Belostotskii, A.M. Markevich Y. Aurbach, D.; Li chelating additives to electrolytes: A design attempt. J. Coordination Chem. 57,1047-1056 (2004).

 

221.          Skompska, M.  Vorotyntsev, M. A. Goux, J. Moise, C.  Heinz, O. Cohen, Y.S.  Levi, M. D. Gofer, Y.  Salitra, G. Aurbach, D.; Mechanism of redox transformation of titanocene dichloride centers immobilized inside a polypyrrole matrix – EQCM and XPS evidence, Electrochimica Acta 50(7-8), 1635-1641 (2005).

 

222.          Levi M. D. Aurbach, D.; Distinction between energetic inhomogeneity and geometric non-uniformity of ion insertion electrodes based on complex impedance and complex capacitance analysis, J. Phys. Chem. B 109(7), 2763-2773 (2005).

 

223.          Levi, M. D. Demadrille, R.  Pron, A. Vorotyntsev, M. A. Aurbach, D.; Application of a new refinement method for accurate determination of chemical diffusion coefficients in electroactive materials by potential step techniques, J. Electrochem. Soc. 152, E61 (2005).

 

224.          Viestfried, Y.  Levi, M. D.  Gofer, Y. Aurbach, D.; Microelectrode studies of highly reversible Mg deposition in THF solutions containing alkyl aluminum chlorides and dialkyl magnesium, J. Electroanal. Chem. 576, 183 (2005).

 

225.          Grigoriants, I.; Sominski, L.; Li, H.;  Ifargan, I.;  Aurbach, D.; Gedanken. A.; The use of tin decorated mesoporous carbon as an anode material for rechargeable Li batteries, Chem. Comm. 7, 921 (2005).

 

226.          Eliad, L. Salitra, G. Soffer, A.  Aurbach, D.; On the mechanism of selective electroadsorption of protons into the pores of carbon molecular sieves, Langmuir, 21, 3198 (2005).

 

227.          Eliad, L. Salitra, G.  Pollak, E. Soffer, A. Aurbach, D.; Enhanced anion electrodeposition into carbon molecular sieve electrodes in acidic media, Langmuir, 21, 10615(2005).

 

228.          Talyosef, Y.; Markovsky, B.; Salitra, G.; Aurbach, D.; Kim, H.-J.; Choi. S.; The study of LiNi0.5Mn1.5O4 five-volt cathodes for Li-ion batteries, J. Power Sources, 146, 664 (2005).

 

229.          Kovacheva, D. Markovsky, B. Salitra, G. Talyosef, Y.  Gorova, M.  Levi, E. Riboch, M. Kim H.-J.  Aurbach, D.; Electrochemical behavior of electrodes comprising micro-sized and nano-sized particles of LiNi0.5Mn1.5O4: a comparative study. Electrochimica Acta, 50, 5553 (2005).

 

230.          Markevich, Y. Levi M. D. Aurbach, D.; Comparison between potentiostatic and galvanostatic intermittent titration techniques for determination of chemical diffusion coefficients in ion-insertion electrodes, J. Electroanal. Chem. 580, 231 (2005).

 

231.          Levi, M. D.  Markevich, Y. Aurbach, D.; The effect of slow interfacial kinetics on the chronoamperometric response of composite lithiated graphite electrodes and on the calculation of the chemical diffusion coefficient of Li ions in graphite. J. Phys. Chem. B, 109, 7420 (2005).

 

232.          Markevich, Y.; Levi M. D.; Aurbach, D.; Comparison between Cottrell diffusion and moving boundary models for determination of the chemical diffusion coefficients in ion-insertion electrodes, Electrochimica Acta, 51, 98 (2005).

 

233.          Aurbach, D.; Gofer, Y.  Chusid, O. Levi, E. Levi, M. D.  Vestfried, Y.  Gizbar, H. Lancry. E.; A review on: "Advances in magnesium electrochemistry – a challenge for nanomaterials", J. Indian Chemistry Section A, 44, 875 (2005).

 

234.          Markovsky, B.  Talyosef, Y.  Salitra, G.  Kim, H.-J.  Choi, S. Aurbach, D.; The study of LiNi0.5Mn1.5O4 5-V cathodes for Li-ion cells, J. Power Sources, 146, 664 (2005).

 

235.          Lancry, E. Levi, E. Gofer, Y. Levi M. D. Aurbach, D.; The effect of milling on the performance of Mo6S8 as a cathode material for rechargeable magnesium batteries, J. of Solid State Electrochem., 9,259 (2005).

 

236.          Levi, M. D.  Lancry, E. Levi, E. Gizbar, H. Gofer, Y.  Aurbach, D.; The effect of the anionic framework of Mo6X8 Chevrel phase (X=S,Se) on the thermodynamics and the kinetics of the electrochemical insertion of Mg2+ ions, Solid State Ionics, 176, 1695 (2005).

 

237.          Aurbach, D.; A review on new solutions, new measurement procedures, and new materials for rechargeable Li batteries, J. Power Sources, 146, 71 (2005).

 

238.          Markevich, Y. Salitra, G. Levi, M. D. Aurbach, D.; Capacity fading of lithiated graphite electrodes studied by a combination of electroanalytical methods, Raman spectroscopy and SEM, J. Power Sources, 146, 146 (2005).

 

239.          Levi M. D. Aurbach, D.; Impedance spectra of porous, composite intercalation electrodes: the origin of the low-frequency semicircles, J. Power Sources, 146, 727 (2005).

 

240.          Koltypin, M. Licht, S. Vered, R. T. Nashits, V. Aurbach, D.; The study of K2FeO4 (Fe6+-super iron compound) as a cathode material for rechargeable lithium batteries, J. Power Sources, 146, 723 (2005).

 

241.          Grigoriants, I. Soffer, A. Salitra, G.  Aurbach, D.; Nanoparticles of tin confined in microporous carbon matrices as anode materials for Li batteries, J. Power Sources, 146, 185 (2005).

 

242.          Levi M.D.; Aurbach, D.; A comparison between intercalation of Li and Mg Ions into the model Chevrel phase compound (MxMo6S8): impedance spectroscopic studies, J. Power Sources, 146, 349 (2005).

 

243.          Novik, I. Herber, R.H. Koltypin, M.  Aurbach, D.; Licht. S.; Mössbauer spectroscopy studies of the disintegration process of hexavalent iron compounds (BaFeO4, K2FeO4 and CuFeO4), J. of  Physics and Chemistry of Solids, 66, 1307 (2005).

 

244.          Zinigrad, E.  Larush-Asraf, LGnanaraj, .  J.S.  Gottlieb, H.E.  Sprecher, M. Aurbach, D.; Calorimetric studies of systems comprising lithium metal, LiC12 (lithiated graphite), and electrolyte solutions of LiPF6 and LiPF3(C2F5)3 in alkyl carbonate mixtures, J. Power Sources, 146, 176 (2005).

 

245.          Levi, M. D. Markevich, E. Aurbach, D.; New insights into studies of the cycling performance of graphite electrodes: a combination of cyclic voltammetry, electrochemical impedance and differential self-discharge measurements, J. Electrochem. Soc. 152, A778 (2005).

 

246.          Zinigrad, E. Larush-Asraf, L. Gnanaraj, J.S.  Sprecher, M. Aurbach, D.; On the thermal stability of LiPF6, Thermochimica Acta., 438, 184 (2005).

 

247.          Markevich, E. Salitra, G. Aurbach, D.; Influence of the PVdF binder on the stability of LiCoO2 electrodes, Electrochem. Comm. 7, 1298 (2005).

 

248.          Eliad, L.  Soffer A. Aurbach, D.; Assessing optimal pore-to-ion size relations in the design of porous carbons for EDL capacitors, Applied Physics A 82, 607 (2006).

 

249.          Koltypin, M.  Licht, S.  Nowick, I. Tel-Vered, R.  Levi, E. Gofer Y. Aurbach, D.; The study of various MFeO4 (“super iron”) compounds in Li salt solutions as potential cathode materials for Li batteries. J. Electrochem. Soc. 153, A32 (2006).

 

250.          Levi, E. Lancry, E.  Levi, M. D. Gofer Y.  Aurbach, D.;.;  The crystal structure of the inorganic surface films formed on Mg and Li intercalation compounds and the electrode performance, J. Solid State Electrochemistry 10, 176 (2006).

 

251.          Odani, A. Pol, V.G. Gedanken, A. Aurbach, D.; The preliminary testing of carbon coated VOx prepared via RAPET (Reactions under Autogenic Pressure at Elevated Temperatures, Adv. Mater. 18, 1431 (2006).

 

252.          Polak, E. Salitra, G. Soffer, A. Aurbach, D.; On the reaction of oxygen with nitrogen containing  and nitrogen-free carbons, Carbon 44, 3302 (2006).

 

253.          Lancry, E. Levi, E. Mitelman, A. Malovany, S.  Aurbach, D.; Molten salt synthesis (MSS) of Cu2Mo6S8 – a new way for large-scale production of Chevrel phases, J. Solid State Chem. 197, 1879 (2006).

 

254.          Polak, E.  Genish, I. Salitra, G. Soffer, A. Klein, L. Aurbach, D.; The dependence of the electronic conductivity of carbon molecular sieve electrodes on their charging states, J. Phys. Chem. B 110, 7443 (2006).

 

255.          Chusid, O. Gizbar, H. Gofer, Y.  Vestfried, Y. Gottlieb, H.E. Marks V.  Aurbach, D.; Improved electrolyte solutions for rechargeable magnesium batteries.  Electrochem. & Solid State Letters ESSL 9, A257 (2006).

 

256.          Biton, M. Salitra G. Aurbach, D.; Mishkov, P. Ilzycer. D.; On the electrochemical behavior and passivation of copper and brass (Cu70/Zn30) electrodes in concentrated aqueous KOH solutions, J. Electrochem. Soc.153, B555 (2006).

 

257.          Aurbach, D.; Talyosef, Y. Markovsky, B. Kovacheva. D.; Studies of nano-sized LiNi0.5Mn0.5O2 layered compounds produced by self-combustion reaction as cathodes for lithium-ion batteries.  Electrochem. & Solid State Letters ESL, 9, A449 (2006).

 

258.          Levi, M.D. Demandrille, R.  Markevich, E. Gofer, Y. Pron, A. Aurbach, D.; stable and highly electrochemically reversible n-doping of region-regular, alternate copolymer of dialkylthiophene and fluorenone.  Electrochem. Comm. 8, 993 (2006).

 

259.          Levi, E. Lancry, E.  Mitelman, A. Isnard. O.  Djurado, D. Aurbach, D.;.; Phase diagram of Mg insertion into Chevrel phases, MgXMo6T8 (T = S, Se). 2. The crystal structure of triclinic MgMo6Se8, Chemistry of Materials, 18, 3705 (2006).

 

260.          Levi, M.D. Fisyuk, A. Demadrille, R.  Markevich, E. Gofer, Y.  Aurbach, D.; Pron. A.; Unusual high stability of poly(dimethyldioctylquatrothiophene–alt-oxadiazole) conjugated copolymer in its n- and p-doped states.  Chem. Comm. 31, 3299 (2006).

 

261.          Aurbach, D.; Markovsky, B.; Talyossef, Y.; Salitra. G.; Studies of cycling behavior, aging and interfacial reactions of LiNi0.5Mn1.5O4 and carbon electrodes for 5 V Li ion batteries, J. Power Sources,162, 780 (2006).

 

262.          Aurbach, D.; Markevich E.; Baranchugov. V.; On the possibility of using ionic liquids as electrolyte solutions for rechargeable 5V Li ion batteries, Electrochem. Com. 8, 1331 (2006).

 

263.          Aurbach, D.; Koltypin, M.;  Teller, H.;  Cohen. Y.S.; Why graphite electrodes fail in PC solutions, an insight from morphological studies, Nato Series: New Carbon Based Materials For Electrochemical Energy Storage Systems, I.B. Barsukov Ed., Springer, Berlin, p.197 (2006).

 

264.          Levi, E. Lancry, E. Mitelman, A.  Aurbach, D.; Ceder, G. Morgan, D.  Isnard. O.; Phase diagram of Mg Insertion into Chevrel phases, MgxMo6T8 (T=S, Se). 1. Crystal structure of the sulfides, Chemistry of Materials ,18, 5492 (2006).

 

265.          Patra, C.R.  Odani, A.  Pol, V.G. Gedanken, A.  Aurbach, D.; Microwave-assisted synthesis of tin sulfides nanoflakes and their electrochemical performance as Li inserting materials, J. Solid State Electrochem. 11, 186 (2007).

 

266.          Eshel, H.; Chusid, O.; Gofer, Y.; Aurbach D.;  On the non-aqueous electrochemical behavior of titanium and Ti4+ compounds, Electrochim. Acta, 52, 2097(2007).

 

267.          Koltypin, M. Nazar, L.  Ellis, B. Aurbach, D.; On the stability of  LiFePO4 electrodes under various conditions, Electrochem. Solid State Lett. 10, A40 (2007).

 

268.          Markevich, E.  Levi, M.D. Wang, C.  Aurbach, D.; Chronoamperometric measurements and modeling of nucleation and growth, and moving boundary stages during electrochemical lithiation of graphite electrode, J. Electroanal. Chem. 600 , 13 (2007).

 

269.          Aurbach, D.; Markovsky, B.; Salitra, G.; Markevich, E.; Talyossef, Y.;  Koltypin, M.;  Nazar, L.;  Ellis, B.;  Kovacheva. D.; Review on electrode-solution interactions, related to cathode materials for Li-ion batteries, J. Power Sources,165, 491 (2007).

 

270.          Baranchugov, V.  Markevich, E. Polak, E. Salitra, G. Aurbach, D.; Amorphous silicon thin films as high capacity anodes for Li ion batteries in ionic liquid electrolytes, Electrochem Comm. 9 ,796 (2007).

 

271.          Polak, E.  Anderson, A.  Salitra, G.  Soffer, A. Aurbach, D.; The anomaly in the dependence of the electronic conductivity of activated carbon electrodes at different charging states. J. Electroanal. Chem. 601, 47 (2007). 

 

272.          Polak, E.  Salitra G. Aurbach, D.; Can conductivity measurements serve as a tool for assessing pseudo-capacitance processes occurring at carbon electrodes? J. Electroanal Chem. 602, 195 (2007).

 

273.          Markevich, E.  Salitra, G.  Polak, E. Aurbach, D.; On the performance of graphitized meso carbon micro beads (MCMB) – meso carbon fibers (MCF) and synthetic graphite electrodes at elevated temperatures, J. Power Sources, 174, 1263 (2007).

 

274.          Filanovsky, B. Markovsky, B.  Bourenko, T. Perkas, N. Persky, R.  Gedanken, A. Aurbach, D.; Carbon electrodes modified with TiO2/metal nanoparticles and their application for detection of trinitrotoluene, Adv. Functional Mater. 17, 1487(2007).

 

275.          Larush-Asraf, L.  Biton, M.  Teller, H.  Zinigrad, E.  Aurbach, D.; On the electrochemical and thermal behavior of lithium bis(oxalato) borate (LiBOB) solutions, J. Power Sources,174 , 400 (2007).

 

276.          Larush-Asraf, L. Salitra, G. Teller, H. Sprecher, M.  Zinigrad, E.  Aurbach, D.; On the thermal behavior of Li bis(oxalato) borate LiBOB, Themochimica Acta , 457,64(2007).

 

277.          Levi M. D.; Aurbach, D.; Application of electroanalytical methods to analyze phase transitions during intercalation of ions into electrodes. J. Solid State Electrochem. 11, 1031(2007).

 

278.          Koltypin, M. Nazar, L. Ellis, B. Aurbach, D.; More on the performance of LiFePO4 electrodes: the effect of synthesis route, solution composition, aging and temperature, J. Power Sources, 174 ,1241 (2007).

 

279.          Aurbach, D.; Chusid, O.  Vestfried, Y. Gofer, Y.  Amir, N.; Rechargeable Mg batteries: Status Report, J. Power Sources, 174 , 1234 (2007).

 

280.          Talyossef, Y. Markovsky, B. Lavi, R. Salitra, G.  Kovacheva, D.  Gorova, M. Zhecheva E. Stoyanova Aurbach, D.; Comparing the behavior of nano- and micro-sized particles of LiNi0.5Mn1.5O4 spinel as cathode materials for Li ion batteries., J. Electrochem. Soc. 154, A682 (2007).

 

281.          Mitelman, E. Levi, E.  Isnard O. Aurbach, D.; On the mechanism of triclinic distortion in Chevrel phase as probed by in situ neutron diffraction, J. Inorganic Chemistry, 46, 7528 (2007).

 

282.          Koltypin, M.  Gedanken, A. Pol, V. Aurbach, D.; The study of carbon coated V2O5 (CCV2O5) nanoparticles as a potential cathodic material for rechargeable Li batteries, J. Electrochem. Soc. 154, A605 (2007).

 

283.          Y. Vestfried, V. Chusid, O. Gofer Y. Aurbach, D.; Structural analysis of electrolyte solutions comprising magnesium-aluminate chloro-organic complexes by Raman spectroscopy, Organometallics, 26, 3130 (2007).

 

284.          Pollak, E.  Salitra, G.  Baranchugov, V.  Markevich E. Aurbach, D.; In situ conductivity, impedance spectroscopy and Raman spectroscopy of amorphous silicon electrodes during insertion/extraction of lithium, J. Phys. Chem. C, 111, 11437 (2007).

 

285.          Mitelman, A.  Levi, M.D. Lancry, E. Levi, E.  Aurbach, D.; New cathode materials for rechargeable Mg batteries: very fast Mg ion transport and reversible copper extrusion in CuyMo6S8 compounds, Chem. Commun. 41, 4212 (2007).

 

286.          Levi, E. Mitelman, A.  Brunelli, M.  Aurbach. D.; Structural mechanism of the phase transition in the Mg-Cu-Mo6S8 system probed by ex situ  synchrotron X-ray diffraction, Chem. of Materials, 19, 5131 (2007).

 

287.          Aurbach, D.; Suresh, G.S. Levi, E. Mitelman, A. Mizrahi, O. Chusid, O. Brunell. M.; Progress in rechargeable magnesium battery technology, Adv. Mat. 19, 4260 (2007).

 

288.          Zinigrad, E. Larush, L. Gofer, Y. Aurbach, D.; Following the growth of surface films on lithium and their thermal behavior in standard LiPF6 solutions using different scanning calorimetry, Langmuir 23, 12910 (2007).

 

289.          Levi M.D. Aurbach, D.; Kinetics of electrochemically induced phase transitions in ion insertion electrodes and the chemical diffusion coefficient. J. Solid State Electrochem. 12, 409 (2008).

 

290.          Bormashenko, E. Aurbach, D.; Whyman, G. Stein, T. Bormashenko, Y.  Pogreb. R.; On the role of the plateau borders in the pattern formation occurring in thin evaporated polymer layers, Colloids and Surfaces A, 312, 245 (2008).

 

291.          Mizrahi, O.  Amir, N.  Pollak, E. Chusid, O. Marks, V.  Gottlieb, H.  Pollak, E. Chusid, O. Marks, V. Larush, L. Zinigrad E. Aurbach, D.; New electrolyte solutions with a wide electrochemical window for rechargeable magnesium batteries, J. Electrochem. Soc. 155, A103 (2008).

 

292.          Markevich, E.  Baranchugov, V.  Salitra, G. Aurbach, D.; The behavior of graphite electrodes in solutions based on ionic liquids studied by in situ Raman studies, J. Electrochem. Soc. 155, A132 (2008).

 

293.          Baranchugov, V. Markevich, E. Salitra, G. Schmidt, M. Aurbach, D.; In situ Raman study of the behavior of different kinds of graphite electrodes in solutions based on ionic liquids.  J. Electrochem. Soc. 155, A217 (2008).

 

294.          Pomerant, Z. Levi, M.D. Demadrille, R.  Fisyuk, A. Zaban, A. Pron, A. Aurbach, D.; UV-Vis-NIR spectroelectrochemical evidence for unusual stability of poly(dimethyldioctylquatrothiophene-alt-oxadiazole) in its n- and p-doped states. PCCP 7, 1032 (2008).

 

295.          Bormashenko, E, Stein, T.  Whyman, G. Pogreb, S. Sutovsky, R. Shoham, Y. Bormashenko, Y.  Sorokov, B.  Aurbach, D.; Superhydrophobic metallic surfaces (by double patterning) and their wetting properties. J. of Adhesion Science & Technology, 22, 379 (2008).

 

296.          Lugovskoy, M. Zinigrad A.  Aurbach, D.; Electrochemical determination of diffusion coefficients of iron (II) ions in chloride melts at 700-750 °C. Israel J. of Chemistry, 47, 409 (2008).

 

297.          Suresh, G.S.  Levi M.D. Aurbach, D.; The effect of chalcogen substitution in mixed MgxMo6S8-n (n=0,1,2) Chevrel phases, on the thermodynamics and kinetics of reversible Mg insertion, Electrochim Acta, 53, 3889 (2008).

 

298.          Avraham, E.  Soffer, A. Bouhadana, Y. Aurbach, D.; Chemical vapor deposition for developing high capacity, stereoselective carbon electro-adsorbents for water desalination, J. Phys. Chem. C, 112, 7385 (2008).

 

299.          Bormashenko, E. Schechter, A. Stanevsky, O.  Stein, Balter, S.  Musin, A.  Bormashenko, Y. Pogreb, R.  Barkay, Z.  Aurbach, D.; Free-standing, thermostable, micrometer-scale honeycomb polymer films and their properties. Macromol. Mater. Eng. 293, 872 (2008).

 

300.          Levi M.D. Aurbach, D.; A short review on the strategy towards development of p-conjugated polymers with highly reversible p- and n-doping, J. Power Sources, 180, 902, (2008).

 

301.          Aurbach, D.; Levi M.D. Levi. E.; A review on the solid-state ionics of electrochemical intercalation processes and P & N doping of electronically-conducting polymers: how to interpret properly their electrochemical response, Solid State Ionics , 179, 742 (2008).

 

302.          Levi, E.  Mitelman, A. Isnard, O. Brunelli, M.  Aurbach, D.; Phase diagram of Mg insertion into Chevrel phases, MgxMo6T8 (T = S, Se). 3. The crystal structure of triclinic Mg2Mo6Se8, Inorganic Chem. 47 1975 (2008).

 

303.          Grigoriants, I. Markovsky, B. Persky, R.  Perelshtein, I. Gedanken, A. Filanovsky, T. Bourenko, B.  Felner, I. Aurbach, D.;.;  Electrochemical reduction of trinitrotoluene on core-shell tin-carbon electrodes, Electrochimica Acta, 54, 690 (2008).

 

304.          Levi, M.D. Levi, N.  Salitra, G. Muthu, J.  Aurbach, D.; Cation trapping in highly porous carbon electrodes for EDLC cells, J. Electrochem. Soc. 155, A745 (2008).

 

305.          Levi, M.D. Maier J.  Aurbach, D.; Electrochemically driven first order phase transitions caused by elastic responses of electrodes comprising inorganic host materials under external kinetic control, J. Electroanal. Chem. 624, 251(2008).

 

306.          Polak, E. Levy N. Eliad, L. Salitra, G.  Soffer, A. Aurbach, D.; Review on engineering and characterization of activated carbon electrodes for EDL capacitors and separation, Israel J. of Chemistry 48, 287(2008).

 

307.          Burmashenko, E.  Pogrev, R.  Whyman, G. Burmashenko, Y. Jager, T. Stein, T. Schechter A. Aurbach, D.; The reversible giant change in contact angle on the polysulfone and polyethersulfone films exposed to UV irradiation, Langmuir, 24, 5977 (2008).

 

308.          Bormashenko, E.;  Bormashenko, Y.; Stein, T.; Whyman, G.; Pogreb, R.; Barkay, Z.; Aurbach, D.; In situ ESEM study of wetting phenomena on rough surfaces with NaCl solutions, PCCP, 10, 4056 (2008).

 

309.          Logovskoy, A.;  Zinigrad M.; Aurbach, D.; Electrodeposition of Iron (II) on Platinum in Chloride Melts at 700-750 oC, Electrochimica Acta 54, 690-697 (2009).

 

310.          Aurbach, D.; Levi, E.; Chusid O.; M. Levi.; On the problems of the solid state ionic diffusion in cathodes for Mg batteries, J. of Electroceramics , 22 ,13-19 (2009).

 

311.          Martha, S. K.; Sclar, H.; Framovich, Z.;  Kovacheva, D.;  Saliyski, N.;  Gofer, Y.;  Sharon, P.;  Golik, E.; Markovsky, B.;  Aurbach, D.; A comparative study of electrodes comprising nanometric and submicron particles of LiNi0.50Mn­0.50O2. LiNi0.33Mn0.33Co33O2, and LiNi0.40Mn0.40Co0.20O2 layered compounds. J. Power Sources , 189, 248-255 (2009).

 

312.          Aurbach, D.; Burgel, V.;  Markevich, E.;  Semrau G.; Schmidt. M.; On the application of ionic liquids for rechargeable batteries: high voltage systems, J. Power Sources , 189, 331-336 (2009).

 

313.          Aurbach, D.; Martha, S.K.;  Markevish, E.;  Burgel, V.;  Salitra, G.; Zinigrad, E.; Markovsky, B.;  Sclar, H.;  Pramovich, Z.;  Kovacheva, D.;  Saliyski. N.;   A short review on surface chemical aspects of Li batteries. A key for a good performance. J. Power Sources ,189, 288-269 (2009).

 

314.          Larush, L.; Borgel, V.; Markevich, E,; Haik, O.;  Zinigrad, E.; Semrau, G.;  Schmidt, M.;  Aurbach, D.; On the thermal behavior of model Li-LixCoO2 systems containing ionic liquids in standard electrolyte solutions, J. Power Sources , 189, 217-223 (2009).

 

315.          Avraham, E.; Soffer A.; Aurbach, D.; Limitations of charge efficiency in capacitive deionization: part one. J. Electrochem. Soc.,156, P95-99  (2009).

 

316.          Noked, M.;  Avraham, E.;  Soffer, A.;  Bouhadana, Y.; Aurbach, D.; Development on anion stereoselective, activated carbon molecular sieve electrodes, prepared by chemical vapor deposition, J. Phys. Chem. C. 113, 7316-21 (2009).

 

317.          Apostolova, R.D.; Shembel, E.M.; Talyossef, Y.;  Markovsky B.;  Aurbach, D.; Study of electrolytic cobalt sulphide Co9S8 as an electrode material in lithium accumulator prototypes, Russian J. of Electrochemistry, 45, 311-319 (2009).

 

318.          Bormashenko, E.;  Tamir, S.; Pogreb R.; Aurbach, D.; “Petal Effect” on surfaces based on Lycopodium: high stick surfaces demonstrating high apparent contact angles. J. Phys. Chem. C. 113, 7316-21 (2009).

 

319.          Levi, E.;  Gershinsky, G.; Ceder G.;  Aurbach, D.; New insight on the unusually high ionic mobility in Chevrel phases, Chemistry of Materials, 7, 1390-99 (2009).

 

320.          Martha, S.; Markovsky, B.; Exnar I.; Aurbach, D.; LiMnPO4 as an advanced cathode material for rechargeable lithium Batteries. J. Electrochem. Soc. 156, A541 (2009)

 

321.          Elazati, R.; salitra G.;  Polak, E.; Affinito. J.;  Scordilis-kelley C.;  Aurbach, D.; On the Surface Chemical Aspects of Very High Energy Density, Rechargeable Li–Sulfur  Batteries. J. Electrochem. Soc., 156, A694 (2009)

 

322.          Haik, O.; Martha, S.K.; Sclar, H.; Samuk-Fromovich, Z.; Zinigrad, E.; Markovsky, B.  Kovacheva, D.  Saliyiski, N. Aurbach, D.; Analysis of self-combustion reactions (SCR) for the production of nanomaterials used as advanced cathodes in Li-ion batteries. Termochimica Acta  493 , 96 (2009).

 

323.          Burmashenco, E.;  Goldshtein, V.; Barayev R.; Aurbach, D.; Robust method of manufacturing rubber waste based water repellent surfaces., Polymers for advanced Technologies, 20, 650 (2009).

 

324.          Burmashenco, E.; Pogreb, R.; Whyman, G.;  Barayev R.;  Aurbach, D.; A reliable method of manufacturing metallic hierarchical super-hydrophobic surfaces, Applied Physics Letters, 94, 221902 (2009).

 

325.          Burmashenco, E.; Pogreb, R.;  Whyman G.;  Aurbach, D.; The reversible giant change in the contact angle on the polysulfone and poly-ether-sulfone films exposed to UV irradiation, Langmuir, 25, 4828 (2009)

 

326.          Avraham, E.;Bouhadana, Y.;SofferA.;AurbachD. Limitations of Charge Efficiency in Capacitive Deionization .Part II: On the behavior of CDI cells comprising two activated carbon electrodes J. Electrochem. Soc. ,156, P157 (2009).

 

327.          Aurbach, D.; Levi, M.; Salitra G.;  Maier. J.; Application of quartz crystal microbalance to measure ionic fluxes in microporous carbons for    energy storage, Nature Materials ,8, 872 (2009).

 

328.          Aurbach, D.; Martha, S.; Markovsky, B.; Haik, O.; Zinigrad E.; Exnar. I.; LiMn0.8Fe0.2PO4, an Advanced Cathode Material for Rechargeable Lithium Batteries, Angewandte Chemie , 48, 8559 (2009).

 

329.          Sclar, H. Kovacheva, D.  Zhecheva, E. Stoyanova, R. Lavi, R. Kimmel, G. Grinblat, J. gershovitz, O.  Amalraj, F. Heik, O. E. Zinigrad, E.; Markovsky B.; Aurbach, D.; On the performance of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 nanoparticles as a cathode material for Li ion batteries. J. Electrochem. Soc. 156, A938 (2009).

 

330.          Noked, M.; Soffer, A.; Avraham, E.; Aurbach, D.; The Rate Determining Step of Electro-Adsorption Processes into Nano-Porous Carbon Electrodes Related to Water Desalination,  J.  Physical Chemistry 113, 21319 (2009).
 

331.          Levi, E.; Gershinsky, G.;  Olivier I.; Aurbach. D.; Crystallography of Chevrel Phases, MMo6T8 (M = Cd,Na, Mn and Zn, T = S, Se) and their cation    mobility, Inorganic Chemistry , 48, 8751 (2009).

 

332.          Levi, E.;  Goffer Y.;  Aurbach, D.; On the Way to Rechargeable Mg Batteries: The Challenge of New Cathode Materials, Chemistry of Materials, 22, 860 (2010).

 

333.          Bouhadana. Y.; Soffer. A.; Aurbach, D.; Several Basic and Practical Aspects Related to Electrochemical Deionization of Water. AIChE. 56 779-789. (2010).

 

334.          Aurbach, D.; Markovsky, B. F.; Amalraj, F.; Gottlieb, H.;  Gofer, Y. ; Martha. S.; On the Electrochemical Behavior of Aluminum Electrodes in Non-Aqueous Electrolyte Solutions of Lithium Salts.  J. Electrochem. Soc. 157 A423, (2010).

 

335.          Markevich, E.;  Sharaby, R.;  Burgel,  V.; Semrau, G.;  Schmidt M.; Aurbach, D.; In situ FTIR Study of the Decomposition of N-butyl-N-methylpyrrolidinium Bis(trifluoromethanesulfonyl)amide Ionic  Liquid During Cathodic Polarization of Lithium and Graphite Electrodes, ,  Electrochimica Acta. 55 2687-2696. (2010).

 

336.          Sharabi, R.;  Markevich, E.; Burgel, V.; Semrau, G.;  Schmidt M.; Aurbach, D.; The study of Li / LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 (NCA) cells with ionic liquid based electrolyte solutions in over-charge condition by in-situ FTIR spectroscopy. Electrochem. & Solid State Lett. (ESL), 13, A32 (2010).

 

337.          Burmashenko, E.;  Balter, S.; Pogreb, R.; Burmashenko. Y.; gendelman O.; Aurbach, D.; On the mechanism of patterning in rapidly evaporated polymer solutions: Is temperature-gradient-driven Marangoni instability responsible for the large-scale patterning?    J. of  Colloid & Interfacial Science , 343, 602 (2010)

 

338.          Genish I.; Shperber Y. ; Naftalis n.; Klein L.;Salitra G.; Aurbach D.; The effect of geometry on magnetic response of elliptical sensors. J. of Applied Physics,107,716(2010).

 

339.          Levi E.;Aurbach D.; Chevrel phases MxMo6T8, T =S,Se,Te) as a structural Chameleon: Changes in the Rhomboohedral framework and triclinic distortion. Chemistry of Materials, 22, 3678 (2010).

340.          Levi M. D. ; Demandrille N.R. ;Pron A.; Aurbach D.; Failure and Stabilization Mechanisms in Multiply Cycled Conducting
Polymers for Energy Storage Devices J. Physical Chem. C. 144, 16823- 16831(2010).

 

341.          Levi M. D. ; Levi N.; Sigalov S. ;Salitra G. Maier J. ; Aurbach D.;
Electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM)  studies of
ions and solvents insertion into highly porous activated carbons:
J. Am.Chem.Soc. 132, 13220-13222 (2010).

 

342.          Marom R. ; Halalay I. ; Haik O. ;Zinigrad E. ; Aurbach D. ; Revisiting LiClO4 as an Electrolyte for Rechargeable Lithium-Ion Batteries, J. Electrochem.Soc., 157, A972- A983 (2010).

 

343.          Haik O.; Leifer N.; Framovich Z.; Zinigrad E. ;Markovsky B.; Larush L.; Goobes G.; Aurbach D.; On the Surface Chemistry of LiMO2 Cathode Materials (M= [MnNi] and [MnNiCo]), Electrochemical, Spectroscopic and Calorimetric Studies J. Electrochem. Soc., 157, A1099- A1107 (2010).

 

344.          Elazari R.; Salitra G. ; Tal Yosef Y. ; Grinblat Y. ;Scordilis-Kelley C.; Xiao A. ;Affinito J. ; Aurbach D.; Morphological and Structural Studies of Composite Sulfur Electrodes upon Cycling by High Resolution Electron and Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy,, J. Electrochem. Soc., 157, A1131-A1138 (2010).

 

345.          Amalraj F. ; Grinblat J.; Leifer N.; Kovacheva D.; Talianker M.; Zeiri L.; Goobes G.; Markovsky B.; Aurbach D. ;Integrated materials xLi2MnO3.(1-x)LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2 (x=0.3; 0.5; 0.7) synthesized by self-combustion reaction: A study of their electrochemical behavior as positive electrodes for Li-ion batteries., J. Electrochem. Soc. 157, A1121-A1130(2010).

 

346.          Noked M.; Avraham E.; Sofer A.; Aurbach D.; Assessing the concentration effect on hydration radii in aqueous solutions by electroadsorption on a carbon molecular sieve electrode. , J. Physical Chem. C, 144, 13354-13361 (2010).

 

347.          Bormashenko, E; Balter, R; Aurbach, D.; Micropump based on liquid marbles. Applied Physics Letters, 97, 091908 (2010).

 

348.          Bormashenko  E.; Pogreb R.; Musin A.; Balter R.; Whyman G.; Aurbach, D.; Interfacial and conductive properties of liquid marbles coated with carbon black. Power Technology. 203, 529- 533 (2010).

 

349.          Avraham E.; Noked M. ; Bouhadana Y. ; Soffer A. ; Aurbach D. ; Limitations of Charge Efficiency in Capacitive Deionization processes III : The behavior of surface oxidized activated carbon electrodes., Electrochem. Acta, 56, 441- 447 (2010).

 

350.          Sigalov S.; Levi M.D.; Salitra G.; Aurbach D.; Maier J.;  EQCM as a Unique Tool for Determination of Ionic Fluxes in Microporous Carbons as a Function of Surface Charge Distribution. Electrochemistry Communications 121718-1721 (2010).

 

351.          Yaakov D.; Halalay I.C.; Aurbach D.; On the study of electrolyte solutions for Li-ion batteries that can work at a wide temperature range, J. electrochem Soc. 157,  A1383-A1391, (2010).

 

352.          Marom, R.; Amalraj, S. F.; Leifer, N.; Jacob, D.; Aurbach D.; A review of advanced and practical lithium battery materials. J of Materials Chemistry. 21, 9938-9954, (2011).  

 

353.          Bormashenko, E.; Balter, S.; Pogreb, R.; Aurbah D.; Single-step technique allowing formation of microscaled thermally stable polymer honeycomb reliefs demonstrating reversible wettability. Polymers For Advanced Technology , 22, 94-98, (2011).

 

 

354.          Levi, M D.; Sigalov, S.; Salitra, G.; Elazari, R.; Aurbach D.; Assessing the Solvation Numbers of Electrolytic Ions Confined in Carbon Nanopores under Dynamic Charging Conditions. J. Physical Chemistry Letters, 2, 120-124, (2011).  

 

355.          Noked M.; leifer N.; Nessim G.D.; Aurbach D.; Straightforward and Reliable Method for the Characterization of Carbon Nanotube Dispersions.  Carbon, 49, 1042-1047, (2011).

 

356.          Bouhadana Y.; Ben-Tzion M.; Soffer A; Aurbach D.; A Control System for Operating and Investigating Reactors: the discovery of parasitic reactions in the  Water Desalination by Capacitive De-ionization, Desalination 268, 253-261, (2011).

 

357.          Levi M D.; Sigalov S.; Salitra G.; Maier J.; Aurbach D.; The Effect of Specific Adsorption of Cations and Their Size on the Charge-Compensation Mechanism in Carbon Micropores: The Role of Anion Desorption. ChemPhysChem, 12, 854-862. (2011).

 

358.          Levi E.; Aurbach D.; Lattice Strains in the Ligand Framework in the Octahedral Metal Cluster Compounds as the Origin of Their Instability. Chemistry of Materials. 23, 1901-1914, (2011). 

 

359.          Pour N.; Gofer Y.; Major D.; Aurbach D.; Structural Analysis of Electrolyte Solutions for Rechargeable Mg Batteries by Stereoscopic Means and DFT Calculations. J.  Amer.  Chem. Soc. . 133, 6270-6278, (2011).

 

360.          Amalraj, S. F.; Aurbach D.; The use of in situ techniques in R&D of Li and Mg rechargeable batteries. J. Solid State Electrochem.. 15, 877-890, (2011).

 

361.          Kharton V.; Aurbach D.; Methodological aspects of electrochemical science and technology: a selection of reviews. J.Solid State Electrochem. 15, 859-860, (2011).

 

362.          Avraham Eran.; Noked M.;  Soffer A.; Aurbach D.; The feasibility of boron removal from water by capacitive deionization. Elecrochim. Acta. 56, 6312-6317, (2011).

 

363.          Markevich E.; Sharabi R.; Haik O.; Borgel V.; Salitra G.; Aurbach D.; Semrau G.; Schmidt M. A.; Schall N.; Stinner C.; Raman spectroscopy of carbon-coated LiCoPO4 and LiFePO4 olivines. J. Power Sources. 196, 6433-6439, (2011).   

 

364.          Haik, O.; Ganin, S.; Gershinsky, G.; Zinigrad, Ella.; Markovsky, Boris; Aurbach D.; Halalay, I.; On the Thermal Behavior of Lithium Intercalated Graphites. J. Electrochem. Soc . 158, A913-A923, (2011).

 

365.          Martha S K.; Haik O.; Zinigrad E.; Exnar I.; Drezen T.; Miners J H.; Aurbach D.; On the Thermal Stability of Olivine Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries. Journal of The Electrochem. Soc., 158, A1115-A1122 (2011).

 

366.          Martha S K.; Haik O.; Borgel V.; Zinigrad E.; Exnar I.; Drezen T.; Miners J H.; Aurbach D.; Li4Ti5O12/LiMnPO4 Lithium-Ion Battery Systems for Load Leveling Application. J. Electrochem. Soc., 158, 1-8, (2011).

 

367.          Cohen I.; Avraham E.; Noked M.; Soffer A.; Aurbach D.; Enhanced Charge Efficiency in Capacitive Deionization Achieved by Surface-treated Electrodes and by Means of a Third Electrode. journal of physical chemistry C., 115, 19856-19863 (2011).

368.          Etacheri V.; Marom R.; Elazari R.; Salitra G.; Aurbach D.; Challenges in the development of lithium ion batteries: a review. Energy Environ. Sci.,4, 3243-3262 (2011).

369.          Avraham, E.; Noked, M.; Cohen, I.; Soffer, A.; Aurbach, D.; The Dependence of the Desalination Performance in Capacitive Deionization Processes on the Electrodes PZC. Journal of The Electrochemical Society 158 P168-P173 (2011).

370.          Sharabi R.; Markevich E.; Borgel V.; Salitra G.; Aurbach D.; Semrau G.;Schmidt M A.; Schall N.; Stinner C.; Significantly improved cycling performance of LiCoPO4 cathodes. Electrochem. Com. 13, 800-802, (2011).

371.          Bouhadana Y.; Avraham E.; Noked M.; Ben-Tzion M.;  Soffer A.; Aurbach D.; Capacitive Deionization of NaCl Solutions at Non-Steady-State Conditions: Inversion Functionality of the Carbon Electrodes. Journal of physical chemistry C.,115, 16567-73 (2011).

372.          Noked M; Soffer A; Aurbach D; The Electrochemistry of Activated Carbonaceous Materials:Past, Present and Future. J. Solid State Chemistry, 15, 1563-78 (2011).

373.          Daikhin L.; Sigalov S.; Levi M.D.; Salitra G.;  Aurbach D.; Quartz Crystal Impedance Response of Non-Homogenous Composite Electrodes in Contact with Liquids. Anal. Chem., 82, 9614-9621 (2011).

374.          Elazari R; Salitra G; Garsuch A; Panchenco A; Aurbach D; Sulfur Impregnated Activated Carbon Fiber Cloth as a Binder Free Chathode for Rechargeable Li-S Batteries. Adv. Mater. 23, 5641-5644 (2011).

375.          Cohen, I; Avraham, E; Noked, M; Soffer, A; Aurbach, D; Enhanced Charge Efficiency in Capacitive Deionization Achieved by Surface-Treated Electrodes and by Means of a Third Electrode. J. Physical Chemistry C., 115, 19856-19863 (2011).

376.          Etacheri, V; Geiger, U; Gofer, Y; Roberts, G. A; Stefan, I. C; Fasching, R; Aurbach, D; Exceptional Electrochemical Performance of Si-Nanowires in 1, 3-Dioxolane Solutions: A Surface Chemical Investigation. Langmuir., 28, 6175-6184 (2012).

377.          Bormashenko, E; Pogreb, R; Balter, R; Gendelman, O; Aurbach, D; Composite non-stick droplets and their actuation with electric field. Applied Physics Letters, 100, 151601 (2012).

378.          Gershinsky G; Haik O; Salitra G; Grinblat J; Levi E; Daniel Nessim G; Zinigrad E; Aurbach D; Ultra fast elemental synthesis of high yield copper Chevrel phase with high electrochemical performance. J. Solid State Chemistry., 188, 50-58 (2012).

379.          Sharabi R; Markevich E; Borgel V; Salitra G; Gershinsky G; Aurbach D; Semrau G; Schmidt M. A; Schall N; Stinner C; Raman study of structural stability of LiCoPO4 cathodes in LiPF6 containing electrolytes. J. Power Sources., 203, 109-114 (2012).

 

380.          Markevich E; Sharabi R; Gottlieb H; Borgel V; Fridman K; Salitra G; Aurbach D; Semrau G; Schmidt M. A; Schall N; Bruenig C; Reasons for capacity fading of LiCoPO4 cathodes in LiPF6 containing electrolyte solutions. Electrochemistry Communications., 15, 22-25 (2012).

 

381.          Etacheri, V; Haik, O; Goffer, Y; Roberts, G. A; Stefan, I. C; Fasching, R; Aurbach, D; Effect of Fluoroethylene Carbonate (FEC) on the Performance and Surface Chemistry of Si-Nanowire Li-Ion Battery Anodes. Langmuir.,  28, 965-976 (2012).

 

382.          Elazari R; Salitra G; Gershinsky G; Aurbach D; Garsuch A; Panchenko A; Rechargeable lithiated silicon-sulfur (SLS) battery prototypes. Electrochemistry Communications., 14, 21-24 (2012).

 

383.          Noked, M; Okashy, S; Zimrin, T; Aurbach, D; Composite Carbon Nanotube/Carbon Electrodes for Electrical Double-Layer Super Capacitors. Angewandte Chemie International Edition., 51, 1568-1571 (2012).

 

384.          Sclar, H; Haik, O; Menachem, T; Grinblat, J; Leifer, N; Meitav, A; Luski, S; Aurbach, D; The Effect of ZnO and MgO Coatings by a Sono-Chemical Method, on the Stability of LiMn1.5Ni0.5O4 as a Cathode Material for 5 V Li-Ion Batteries. J. Electrochemical Society., 159. A228-A237 (2012).

 

385.          Elul, S.;  Cohen, Y.;  Aurbach, D.; The influence of geometry in 2D simulation on the charge/discharge processes in Li-ion batteries.  J. of Electroanalytical Chemistry. 682. 53-65 (2012).

 

386.          Sigalov, S.; Levi, M.D.; Salitra, G.; Aurbach, D.; Alar Ja¨ nes.; Enn Lust.; Halalay, I.C.; Selective adsorption of multivalent ions into TiC-derived nanoporous carbon. Carbon. 50.3957-3960 (2012).

 

 

387.          Nessim, G.D.; Al-obeidi, A.;Grisaru, H.;Polsen, E.S.;Oliver, C.R.;Zimrin, T.;Hart, A.J.;Aurbach, D.; and Thompson, C.V. ; Synthesis of tall carpets of vertically aligned carbon nano-tubes by in-situ generation of water through preheating of  added oxygen . Carbon. 50. 4002- 4009 (2012).

 

388.          Markovsky, B.; Amalraj, F.; Talyanker, M.;Sharon, D.;Zinigrad, E.; Persky, R.;Lampert, J.;Garsuch, A. Schultz-Dobrick , M. , Burlaka, L.; Haik, O., Grinblat, J.;Aurbach, D.:Study of the electrochemically “inactive” Li2MnO3. Electrochimica Acta . 78, 32-39 (2012).

 

  1. Levi, M.D.; Shilina, Y.; Salitra, G.; Aurbach, D.; Guyot, E.; Seghir, S.; Lecuire, J. M.; Boulanger, C.; Ultrafast anode for high voltage aqueous Li-ion batteries.  J. Sol. State. Electrochemistry,16, 3443-3448 (2012).

 

390.          Elazari, R; Salitra, G.; Gershinsky, G.; Gasuch, A.; Panchenko, A.; Aurbach, D.; Li ion cells comprising lithiated columnar silicon film anodes, TiS2 cathodes and fluoroethylene carbonate (FEC) as a critically important component.  J. Electrochem. Soc. 159, A1440-A1445 (2012).
 

391.          Bormashenko, E.; Pogreb, R.; Whyman, G.; Balter, S.; Aurbach, D.; Wetting Transitions on Post-Built and Porous Reliefs. Journal of Adhesion Science and Technology. 26(8-9), 1169-1180. (2012).

392.          Bormashenko, E.; Balter, S.; Aurbach, D.; On the Nature of the Breath Figures Self-Assembly in Evaporated Polymer Solutions: Revisiting Physical Factors Governing the Patterning.  Macromolecular Chemistry and Physics. 213, 1742-1747, (2012).

393.          Bormashenko, E.; Balter, R.; Aurbach, D.; Formation of liquid marbles and wetting transitions. Journal of Colloid and Interface Science, 384(1), 157-161. (2012)

394.          Adany, R.; Kraus, S.; Tamir, T.; Aurbach, D.; Switching Algorithms for Extending Battery Life in Electric Vehicles. J. Power Sources, 231, 50-59, (2013).

 

395.          Cohen, I.; Avraham, E.; Soffer, A.; Aurbach, D.; Water Desalination by Capacitive Deionization - Advantages Limitations and Modification.  ECS transactions, 45, 43-59 (2013).

 

396.          Shapira, R.; Nessim, G.D.; Zimrin, T.; Aurbach, D.; Towards promising electrochemical technology for load leveling applications: extending cycle life of lead acid batteries by the use of carbon nano-tubes (CNTs). Energy and Environmental Science EES, 6, 587-594 (2013).

 

397.          Ziv, B.; Heik, O.; Levi, M.; Zinigrad, E.; Halalai, C.I.; Aurbach, D.; Investigation of graphite foil as current collector for positive electrodes of Li-ion batteries. J. Electrochem Soc., 160,A581-A587 (2013).

 

398.          Sharon, D. Etacheti, V.;Afri, M.; Arnd, G.; Frimer, A;. Aurbach, D.; On the Challenge of  Electrolyte Solutions for Li-Air Batteries: Monitoring Oxygen Reduction and Related Reactions in Polyether Solutions by Spectroscopy and EQCM. J. Phys. Chem. Lett. 4, 127-131, (2013).

 

399.          Levi, M.;Deikhin, L.;Salitra, G.;Sigalov, S.;Volker,P.;, Nayak, P.;Perre, E.; Aurbach, D.;  In Situ Tracking of Ion Insertion in Iron Phosphate Olivine Electrodes via Electrochemical Quartz Crystal Admittance. J. Phys. Chem. C , 117, 1247-1256, (2013).

 

400.          Levi, M.; Sigalov, S.; Aurbach, D.; Mo6S8 electrochemical transfer junction for selective extraction of Co2+ ions from their Mixture with Ni2+ ions" J. Electrochem. Soc.  160, A420-A425, (2013).

 

401.          Yoo, H.D.; Shterenberg, I.; Gofer, Y.; Gershinsky, G.; Pour, N.; Aurbach, D.; Mg Rechargeable Batteries: an On-Going Challenge. Energy Environ. Sci., 6, 2265-2279, (2013).

 

402.          Sharabi, R.; Markevich, E.; Fridman, K.; Gershinsky, G.; Salitra, G.; Aurbach, D.; Semrau, G.; Schmidt, M.D.; Schall, N.; Bruenig, C.; Electrolyte solution for the improved cycling performance of LiCoPO4/C composite cathodes.  Electrochem. Comm. 28, 20-23, (2013).

403.          Amalraj, F.; Talianker, M.; Markovsky, B.; Sharon, D.; Burlaka, L.; Shafir, G.; Zinigrad, E.; Haik, O.; Aurbach, D.; Lampert, J.; Schulz-Dobrick, M.; Garsuchc. A.; Study of the Lithium-Rich Integrated Compound  xLi2MnO3·(1−x)LiMO2 (x around 0.5; M = Mn, Ni, Co; 2:2:1) and Its Electrochemical Activity as Positive Electrode in Lithium Cells. J. Electrochem. Soc. 160 ,A324-A337 (2013).
 

404.          Pour, N.; Gofer, Y.;Major, D.; Aurbach, D; Multinuclear magnetic resonance spectroscopy and density function theory calculations for the identification of the equilibrium species in THF solutions of organo-metallic complexes suitable as electrolyte solutions for rechargeable Mg batteries. Organometallics, 32, 3165-3173, (2013).

 

405.          Noked, M.; Okashi, S.; Zimrin, T.; Aurbach, D.; Thick Vertically Aligned Carbon Nanotube/ Carbon Composite Electrodes for Electrical Double-Layer Capacitors. Carbon., 58, 134-138 (2013).

 

406.          Borgel, V.; Gershinsky, G.;  Murali, T. H.; Theivanayagam. G.; Aurbach. D.; LiMn0.8Fe0.2PO4/ Li4Ti5O12, a possible Li-ion battery system for load-leveling application. J. Electrochem Soc., 160, A650-A657 (2013).

 

407.          Okashi, S.; Noked, M.; Zimrin, T.; Aurbach, D.; The study of carbon/CNT/MoO3 electrodes for aqueous pseudo-super-capacitors. J. Electrochem. Soc., 160, A1489-A1496 (2013).

 

408.          Etacheri,V.; Sharon, D.; Garsuch, A.; Afri, M.; Frimer, A.; Aurbach, D.; Hierarchical Activated Carbon Microfiber (ACM) Electrodes for Rechargeable Li-O2 Batteries. J.Mater. Chem. A,1, 5021-5030(2013).

 

409.          Levi, E.; Isnard, O.; Aurbach, D.; Bond Valence Model for Metal Cluster Compounds: I - Common Lattice Strains. Acta crystallographica, B69, 419- 425 (2013).

 

410.          Levi, E.; Isnard, O.; Aurbach, D.; Bond Valence Model for Metal Cluster Compounds: II - Matrix Effect. Acta crystallographica,B69,426-438 (2013).

 

411.          Levi, M.D.; Sigalov, S.; Aurbach, D.; Daikhin, L.; In Situ Electrochemical Quartz Crystal Admittance Methodology for Tracking Compositional and Mechanical Changes in Porous Carbon Electrodes. J. Phys. Chem. C. 117, 14876-14889 (2013).

 

412.          Cohen, I.; Avraham, E.; Sofer, A.; Aurbach , D.; Long term stability of capacitive de-ionization (CDI) processes for water desalination: the challenge of positive electrodes corrosion. Electrochim. Acta. 106, 91-100 (2013).

 

413.          Amalraj, F.; Markovsky, B.;Aurbach, D; Study of the Nanosized Li2MnO3: Electrochemical Behavior, Structure, Magnetic Properties, and Vibrational Modes Electrochim. Acta. 97, 259-270 (2013).

 

414.          Borenstein, A.; Noked, M.; Okashy, S.; Aurbach, D.; Composite CNT/Activated Carbon Electrodes for Organic Electrolytes in EDL Super Capacitors.  J. Electrochem. Soc., 160, A1282-A1285 (2013).

 

415.          Shilina, Y.; Levi, M.D.; Dargel, V.; Aurbach, D.; Zavorine, S.; Nucciarone, D.; Humeniuk, M.; Halalay, I.C. Ion size to pore width ratio as a factor that determines the electrochemical stability window of activated carbon electrodes. J. Electrochem. Soc. 160, A629-A635 (2013).

 

416.          Fridman, K.; Elazari,R.; Sharabi, R.; Gershinsky,G.; Markevich, E.; Salitra, G.; Aurbach, D.; Garsuch,A.; Lampert, J.; Schulz-Dobrick, M. A New Advanced Lithium Ion Battery: Combination of High Performance Amorphous Columnar Silicon Thin Film Anode, 5V LiNi0.5Mn1.5O4 Spinel Cathode and Fluoroethylene Carbonate-Based Electrolyte Solution. Electrochem. Comm. 33, 31-34 (2013).

 

417.          Levi, M.D.; Sigalov, S.; Salitra, G.; Nayak, P.; Aurbach, D.; Daikhin, L.; Perre, E.; Presser, V.; Collective Phase Dynamics in Microarray Composite LixFePO4 Electrodes Tracked by in Situ Electrochemical Quartz Crystal Admittance. J. Phys. Chem. C. 117, 15505-15514 (2013).

 

418.          Gershinsky, G.; Yoo, H.D.; Gofer, Y.; Aurbach, D.; Electrochemocal and Spectroscopic Analysis of Mg2+ Intercalation into Thin Film Electrodes of Layared Oxides: V2O5 and MoO3. Langmuir, 29, 10964-10972 (2013).

 

419.          Fridman, K,; Sharabi, R.; Markevich, E.; Elazari, R.; Salitra, G.; Gershinsky, G.; Aurbach, D.; Lampert, J.; Schulz-Dobrick, M.; An Advanced Lithium Ion Battery Based on Amorphous Silicon Film Anode and Integrated xLi2MnO3·(1-x)LiNiyMnzCo1-y-zO2 Cathode. J. Electrochem. Lett.,2, A84-A87 (2013).

 

 

420.          Amalraj, F.; Talianker, M.; Markovsky, B.; Burlaka, L.; Leifer, N.; Goobes, G.; Erikson, E.; Haik, O.; Grinblat, J.; Zinigrad, E.; Aurbach D.; Lampert, J.K.; Shin, J.Y.; Schulz-Dobrick, M.; Garsuch, A.; Studies of Li and Mn-Rich Lix[MnNiCo]O2 Electrodes: Electrochemical Performance, Structure and Effect of the Aluminum Fluoride Coating. J. Electrochem. Soc., 160, A2220-A2233 (2013).

 

421.          Osnis, A.; Kosa, M.; Aurbach, D.; Major, D.T.; Systematic First-Principles Investigation of Mixed Transition Metal Olivine Phosphates LiM1-yM’yPO4 (M/M’=Mn, Fe, Co) As Cathode Materials. J. Phys. Chem. C, 117, 17919-17926 (2013).

 

422.          Markevich, E.;Salitra,G.;Arnd,G.;Schmidt, M.; Semrau, G.;Sharabi, R.;Friedman, K.;Aurbach, D.; Amorphous Columnar Silicon Anodes for Advanced High Voltage Li Ion Full Cells:Dominant factors Governing Cycling Performance. J. Electrochem. Soc.160,A1824-A1833 (2013).

 

423.          Sharon, D.; Afri, M.; Garsuch, A.; Frimer, A.A.; Aurbach, D.; Oxidation of Dimethyl Sulfoxide Solutions by Electrochemical Reduction of Oxygen. J. Phys. Chem. Lett.,4, 3115-3119 (2013).

 

424.          Bormashenko, E.; Pogreb, R.; Balter, S.; Aurbach, D.; Electrically Controlled Membranes Exploiting Cassie-Wenzel Wetting Transitions. SCIENTIFIC REPORTS, 3, UNSP 3028 (2013)

 

425.          Balter, S.;Malkin, A.; Aurbach, D.; Bormashenko, E.; Plolysulfone membranes demonstrating asymmetric diode-like water permeability and their applications, Macromolecular Materials & Engineering, 229, 27-30 (2014).

 

426.          Sigalov, S.; Levi, M.D.; Salitra, G.; Aurbach, D.; Daikhin, L.; Electrochemical Quartz Crystal Admittance Studies of Ion Adsorption on Nanoporous Composite Carbon Electrodes in Aprotic Solutions. J. Solid State Electrochem., 18, 1335-1344(2014).

 

427.          Yoo, HD.; Shterenberg, I.; Gofer, Y.; Doe, RE.; Fischer, CC.; Ceder, G.; Aurbach, D.; A Magnesium-Activated Carbon Hybrid Capacitor. J. Electrochem. Soc. , 161, A410-A415 (2014).

 

428.          Rosenman, A.; Elazari, R.; Salitra, G.; Aurbach, D.; Garsuch, A.; Li-S Cathodes with Extended Cycle Life by Sulfur Encapsulation in Disordered Micro-Porous Carbon Powders. J. Electrochem. Soc., 161, A657-A662 (2014).

 

429.          Doe, RE.; Han, R.; Hwang, J.; Gmitter, AJ.; Shterenberg, I.; Yoo, HD.; Pour, N.; Aurbach, D.; Novel, electrolyte solutions comprising fully inorganic salts with high anodic stability for rechargeable magnesium batteries. Chem. Comm., 50, 243-245 (2014).

 

430.          Bormashenko, E.; Balter, R.; Aharoni, H.; Aurbach, D.; Shaped composite liquid marbles. , J. of Coll. & Interface. 417, 206-209. (2014).

 

431.          Meini, S.; Elazari, R.; Rosenman, A.; Garsuch, A.; Aurbach, D.; The Use of Redox Mediators for Enhancing Utilization of Li2S Cathodes for Advanced Li-S Battery Systems, J. Chem. Phys. Lett., 5, 915-918 (2014).

 

432.          Amalraj, SF.; Burlaka, L.; Julien, CM.; Mauger, A.; Kovacheva, D.; Talianker, M.; Markovsky, B.; Aurbach, D.; Phase Transitions in Li2MnO3 Electrodes at Various States-of-Charge., Electrochim. Acta, 123, 395-404 (2014).

 

433.          Levi, E.; Aurbach, D.; Crystal chemistry and valence determinations for Mn, Ni and Co oxides as cathode materials in Li batteries, Solid State Ionics, 257, 1-8 (2014).

 

434.          Yoo, HD.; Markevich, E.; Salitra, G.; Sharon, D.; Aurbach, D.; On the challenge of developing advanced technologies for electrochemical energy storage and conversion. MATERIALS TODAY, 17, 110-121. (2014).

 

435.          Shterenberg, I.; Salama, M.; Gofer, Y.; Levi, E.; Aurbach, D.; The challenge of developing rechargeable magnesium batteries. MRS BULLETIN, 39, 453-460. (2014).

 

436.          Sigalov, S.; Levi, MD.; Daikhin, L.; Salitra, G.; Aurbach, D.; Electrochemical quartz crystal admittance studies of ion adsorption on nanoporous composite carbon electrodes in aprotic solutions. J. of Solid State Electrochemistry, 18, 1335-1344. (2014).

 

437.          Yariv, O.; Hirshberg, D.; Zinigrad, E.; Meitav, A.; Aurbach, D.; Jiang, M.; Powell, BR.; Carbon Negative Electrodes for Li-Ion Batteries: The Effect of Solutions and Temperatures. J. Electrochem. Soc. ,161, A1422-A1431(2014).

 

438.          Nayak, PK.; Grinblat, J.; Levi, MD.; Aurbach, D.; Electrochemical and structural characterization of carbon coated Li1.2Mn0.56Ni0.16Co0.08O2 and Li1.2Mn0.6Ni0.2O2 as cathode materials for Li-ion batteries. Electrochim. Acta ,137,546–556,  (2014).

 

439.          Nayak, PK.; Grinblat, J.; Levi, MD.; Markovsky, B.; Aurbach, D.; Structural and electrochemical evidence of layered to spinel phase transformation of Li and Mn rich layered cathode materials of the formulae xLi[Li1/3Mn2/3]O2.(1-x)LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2 (x=0.2, 0.4, 0.6) upon cycling. J. Electrochem. Soc.,161,  A1534-A1547, (2014).

 

 

440.          Ziv, B.; Borgel, V.; Aurbach, D.; Kim, JH.; Xiao, X.; Powell, BR.; Investigation of the reasons for capacity fading in Li-ion battery  cells. J. Electrochem. Soc.,161, A1672-A1680, (2014).

 

441.          Levi, E.; Aurbach, D.; Isnard, O.; Electronic Effect Related to the Non-uniform Distribution of Ionic Charges in Metal Cluster Chalcogenide-halides. European Journal of Inorganic Chemistry, 23, 3736–3746, (2014).

 

442.          Bormashenko, E.; Balter, S.; Malkin, A.; Aurbach, D.; Polysulfone Membranes Demonstrating Asymmetric Diode-like Water Permeability and Their Applications. Macromolecular Materials & Engineering, 299, 27-30, (2014).

 

443.          Ziv, B.; Levy, N.; Borgel, V.; Li, Z.; Levi, M. D.; Aurbach, D.; Pauric, A. D.; Goward, G. R.; Fuller, T. J.; Balogh, M. P.; Halalay, C.; Manganese Sequestration and Li-Ion Batteries Durability Enhancement by Polymeric 18-Crown-6 Ethers. J. Electrochem. Soc., 161, A1213-A1217, (2014).

 

444.          Markevich, E.; Salitra, G.; Fridman K.; Sharabi, R.; Gershinsky, G.; Garsuch, A.; Semrau, G.; Schmidt, M. A.; Aurbach, D.; Fluoroethylene Carbonate as an Important Component in Electrolyte Solutions for High-Voltage Lithium Batteries: Role of Surface Chemistry on the Cathode. Langmuir, 30, 7414−7424, (2014).

 

445.          Sharon, D.; Hirsberg, D.; Afri, M.; Garsuch, A.; Frimer, A.A.; Aurbach, D.; Reactivity of Amide Based Solutions in Lithium-Oxygen Cells. J. Phys. Chem. C., 118, 15207-15213 (2014).

 

446.          Haik, O.; Amalraj, F.; Hirshberg, D.; Burlaka, L.; Talyanker, M.; Markovsky, B.; Zinigrad, E.; Aurbach, D.; Lampert, J.; Shin, J.Y.; Schultz-Dobrick , M.; Garsuch, A.;  Thermal processes in the systems with Li-battery cathode materials and LiPF6 -based organic solutions. J. Solid State Electrochemistry, 18, 2333-2342, (2014).

 

447.          Teblum, E.; Noked, M.; Grinblat, J.; Kremen, A.; Muallem, M.; Fleger, Y.; Tischler, Y. R.; Aurbach, D.; Nessim, G. D.; Millimeter-Tall Carpets of Vertically Aligned Crystalline Carbon Nanotubes Synthesized on Copper Substrates for Electrical Applications. J. Physical Chemistry C., 118, 19345–19355, (2014).

 

448.          Levi, E.; Aurbach, D.; Lattice strains in the layered Mn, Ni and Co oxides as cathode materials in Li and Na batteries. J. Solid State Ionics, 264, 54-68 (2014).

 

449.          Rudola, A.; Aurbach, D.; Balaya, P.; A new phenomenon in sodium batteries: Voltage step due to solvent interaction. Electrochemistry Communications, 46, 56–59, (2014).

 

450.          Erickson, E. M.; Ghanty, C.; Aurbach, D.; Horizons for Conventional Lithium Ion Battery Technology. J. Phys. Chem. Lett.,5, 3313–3324, (2014).

 

 

451.          Markevich, E.; Salitra, G.; Rosenman, A.; Talyosef, Y.; Aurbach, D.; Garsuch, A.; Si electrodes with high loading and very good performance,  RCS advances ,4, 48572-5,(2014)

 

452.          Salitra, G.; Markevich, E.; Rosenman, A.; Talyosef, Y.; Aurbach, D.; Garsuch, A.; High-Performance Lithium–Sulfur Batteries Based on Ionic-Liquid Electrolytes with Bis(fluorolsufonyl)imide Anions and Sulfur-Encapsulated Highly Disordered Activated Carbon. ChemElectroChem., 1, 1492-1496, (2014).

 

453.          Nayak, P.;Levi, M.; Grinblat, J.;Wu, Y.;Powell, B.; Aurbach, D.; TEM and Raman spectroscopy evidence of layered to spinel phase transformation in layered LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 upon cycling to higher voltages. J. Electroanal.Chem.,733, 6-19(2014).

 

454.          Levi, M. D.; Dargel, V.; Shilina, Y.; Aurbach, D.; Halalay, I.; Impedance Spectra of Energy-Storage Electrodes Obtained with Commercial Three-Electrode Cells: Some Sources of Measurement Artefacts. Electrochimica Acta, 149, 126-135, (2014).

 

455.          Borenstein, A.; Fleker, O.; Luski, S.; Benisvy, L.; Aurbach, D.;  Metal–organic complexes as redox candidates for carbon based pseudo-capacitors,  J. of Materials Chemistry A, 2, 18132-8(2014).

 

456.          Shembel, E.M.; Apostolova, R.D.; Markovsky, B.; Aurbach, D.; Conversion LiMn2-xCoxO4 spinel on the basis of co-deposited Mn,Co oxide precursors in a lithium battery, Russian Journal of Applied Chemistry, 87, 1260-1267 (2014).

 

457.          Levi, M. D.; Lukatskaya , M. R.; Sigalov, S.; Beidaghi, M.; Shpigel, N.; Daikhin, L.; Aurbach, D.; Barsoum, M. W.; Gogotsi, Y.; Solving the Capacitive Paradox of 2D MXene using Electrochemical Quartz-Crystal Admittance and In Situ Electronic Conductance Measurements,  Advanced energy materials, 5, 1-11, (2015).

 

458.          Sharon, D.;Hieshberg, D.;Afri, M.;Frimer, A.; Garsuch, A.; Aurbach,D.; Lithium-Oxygen Electrochemistry in Nonaqueous Solutions, Israel Journal of Chemistry, 55, 1-14 (2015)

 

459.          Aurbach, D.; Cohen, I; Abraham, E.,The effect of the flow-regime, reversal of polarization, and oxygen on the long term stability in capacitive de-ionization processes, Electrochimica Acta, 153, 106-114 (2015)

 

460.          Levi, M.; Dargel, V.; Shilina, Y.; Borgel, V.; Aurbach, D.; Halalay, I.,Tailoring the Potential Window of Negative Electrodes: A Diagnostic Method for Understanding Parasitic Oxidation Reactions in Cells with 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 Positive Electrodes, J. Power Sources, 278, 599-607 (2015) .

 

461.          Dixit, M.; Engel, H.; Eitan, R.; Aurbach, D.; Levi, M.; Kosa, M.; Major, D.; Classical and Quantum Modeling of Li and Na Diffusion in MFePO4, J.  Physical Chemistry C, 119, 15801 (2015).

 

462.          Nayak, P.; Grinblat, J.; Levi, M.; Haik, O.; Levi, E.; Talianker, M.l; Markovsky, B.; Sun, Y.K.; Aurbach, D.; Electrochemical performance of a layered-spinel integrated Li[Ni1/3Mn2/3]O2 as a high capacity cathode material for Li-ion batteries, Chemistry of Materials, 27, 2600 (2015).

 

463.          Markevich, E.; Salitra,G.; Rosenman, A.; Garsuch,A.; Aurbach, D., Review on Li-Sulfur Battery Systems, an Integral Perspective, Advanced Energy Materials,5, article number 1500212 (2015).

 

464.          Aurbach, D. ;Nayak, P; Grinblat, Y.,Understanding the effect of lithium Bis(oxalato) borate (LiBOB) on the structural and electrochemical aging of Li and Mn rich high capacity Li1.2Ni0.16Mn0.56Co0.08O2 cathodes, J. Electrochemical Society, 162, A569-A602 (2015).

 

465.          Nam, K.W.; Kim, S.; Aurach, D.; Choi, J. W.,Crystal Water for the Enhanced Performance of a Layered Cathode Material in Sodium Rechargeable Batteries, Chemistry of Materials , 27, 3721 (2015).

 

466.          Kwak, W.J Hirshberg, D.; Sharon, D.; Shin, H.J.; Afri, M.; Park, J.B.; Garsuch, A.; Frimer, A.; Aurbach, D.;  Sun, Y.K.,Understanding the behavior of Li-oxygen cells containing LiI, J. Materials Chemistry A, 16, 8855-8864 (2015).

 

467.          Markevich, E.; salitra, G.; Rosenman, A.; Garsuch, A.; Aurbach, D.,The interactions and reduction products of LiNO3, the anti-shuttle agent in Li-S battery systems, on composite sulfur cathodes, J. Electrochemical Society, 162 A470-A473 (2015).

 

468.          Borenstein, A.; Hershkovitz, S.; Oz, A.; Tsur, Y.; Luski, S.; Aurbach, D., The use of 1, 10-phenanthroline as an additive for high-performance super capacitors, J. Phys. Chem. C, 119, 12165-12173 (2015).

 

469.          Markovsky,B.;Aurbach, D.; Srur-Lavi, O.; Ghanty, C.; Dixit, M.; Haik, O.; Talianker, M.; Grinblat, J.; Leifer, N.; Lavi, R.; Major, D.; Goobes, G.; Zinigrad, E.; Erickson, E.; Kosa, M.; Lampert, J.; Volkov, A.; Shin, J.; Garsuch,A.,

Studies of Aluminum-Doped LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2: Electrochemical Behavior, Aging, Structural Transformations,and Thermal Characteristics, J. Electrochemical Society,162, A1014-A1027 (2015) .

 

470.          Yu, C.Y.; Park, J.S.; Jung, H.G.;Chung, K.Y.; Aurbach, D; Sun,Y.K.; Myung, S.T.,  NaCrO2 cathode for high rate sodium-ion batteries, Energy and Environmental Science, 8, 2019-2026 (2015).

 

471.          Marom, R.; Ziv, B.;Banjeree, A.;Cahana, B.;Luski, S.;Aurbach, D., Enhanced performance of SLI type Lead Acid cells with CNT as an additive to the active mass, J. Power Sources 296, 78-85 (2015).

 

472.          Gedanken, A.; Nayak, P.; Sivakumar, P.; Aurbach, D., Sonochemical synthesis of LiNi0.5Mn1.5O4 and its electrochemical performance as a cathode material for 5 V Li-ion batteries, Ultrasonic-Sonochemistry , 26, 332–339(2015).

 

 

473.          Catalytic Behavior of Lithium Nitrate in Li-O-2 Cells,Sharon, D.,  Hirsberg, D.,  Afri, M., Chesneau, F, Lavi, R., Frimer, A., Sun, Y.K., Aurbach, D.,ACS Applied Materials & Interfaces, 7, 30, 16590-16600 (2015).

 

474.          Nayak, PK., Grinblat, J., Levi, M., Haik, O., Levi, E., Sun, YK.,Munichandraiah, N., Aurbach, D.,Improved capacity and stability of integrated Li and Mn rich layered-spinel Li1.17Ni0.25Mn1.08O3 cathodes for Li-ion batteries, J. Materials Chemistry A, 3, 28, 14598-14608 (2015).

 

475.          Bormashenko, E., Pogreb, R., Balter, R., Aharoni, H., Bormashenko, Y., Grynyov, R., Mashkevych, L., Aurbach, D., Gendelman, O.,Elastic properties of liquid marbles,Colloid Polymer Sci, 293,2157-2164 (2015).

 

476.          Nam, KW., Kim, S., Lee, S., Salama, M., Shterenberg, I., Gofer, Y., Kim, JS., Yang, E., Park, CS., Kim, JS., Lee, SS., Chang, WS., Doo, SG., Jo, YN,Jung, Y.,Aurbach, D., Choi, JW., The High Performance of Crystal Water Containing Manganese Birnessite Cathodes for Magnesium Batteries, Nano Letters, 15, 4071-4079 (2015).

 

477.          Nam, K.W., Kim, S.,Yang, E.,Jung, Y., Levi, E., Aurbach, D.,Choi, J.W.,Critical Role of Crystal Water for a Layered Cathode Material in Sodium Ion Batteries, Chem.Materials, 27,3721-3725, (2015).

 

478.          Bormashenko, E., Pogreb, R.,Balter, R., Aharoni, H., Aurbach, D., Strelnikov, V., Liquid marbles containing petroleum and their properties, Petroleum Science,12, 340-344(2015).

 

479.          Aurbach, D., Introduction to the Focus Issue of Selected Presentations from the International Meeting on Lithium Batteries, J. Electrochem. Soc.,162,Y1(2015).

 

480.          Nayak, P.;Grinblat, J.; Levi, M.; Haik, O.;Levi, E.;Aurbach, D., Effect of Fe in suppressing the discharge voltage decay of high capacity Li-rich cathodes for Li-ion batteries, J. Solid State Electrochemistry,19, 2781–2792(2015).

 

481.          C. Ghanty, B. Markovsky, E.M. Erickson, M. Talianker, O. Haik, Y. Tal-Yossef, A. Mor, D. Aurbach, J. Lampert, A. Volkov, J.-Y. Shin, A. Garsuch, F.-F. Chesneau, C. Erk, In-situ XRD and in-situ Raman spectroscopy study on Li+-ions extraction/insertion of Ni-rich Li1+xNiyCozMnwO2 (0.005<x<0.03; y:z =8:1, w~1) electrodes, Chem.ElectroChem (2015) In press.

 

482.          N. Shpigel, M. D. Levi, S. Sigalov, O. Girshevitz, D. Aurbach, L. Daikhin, N. Jackel, and V.Presser, Non-Invasive In Situ Dynamic Monitoring of Elastic Properties of Composite Battery Electrodes by EQCM-D,Angew. Chem. Int. Ed., 54, 12353 –12356(2015).

 

483.          Markevich  E., Salitra G.,  Rosenman  A., Talyosef  Y., Chesneau  F.,  Aurbach  D. ,The effect of a solid electrolyte interphase on the mechanism of operation of lithium-sulfur batteries,  J. of Materials Chemistry A: Materials for Energy and Sustainability, 3, 19873-19883(2015).

 

484.          Markevich  E., Salitra G.,  Rosenman  A., Talyosef  Y., Chesneau  F.,  Aurbach  D. ,Fluoroethylene carbonate as an important component in organic carbonate electrolyte solutions for lithium sulfur batteries, Electrochem. Comm, 60, 42-46 (2015).

 

485.          Nayak, P.,Grinblat, J., Levi, M., Haik, O.,Levi, E, Kim S., Choi J. W., Aurbach  D. A multiphase LiNi0.33 Mn0.54 Co0.13O2 cathode material with very good capacity retention for Li-ion batteries,  ChemElectroChem. (2015) In press.

 

486.          D. Hirshberg, O. Yariv, G. Gershinsky, E. Zinigrad, and D. Aurbach, The Stability of Carbonaceous Electrodes in Ether Based Electrolyte Solutions for Advanced Li Batteries,J. Electrochem. Soc., 162 , A7001-A7007 (2015).

 

487.          Erickson, E. M., Markevich, E., Salitra G. Sharon, D., Hirshberg, D., de la Llave, E., Shterenberg, I., Rosenman, A., Frimer, A., Aurbach, D. , Development of advanced rechargeable batteries: A continuous challenge in the choice of suitable electrolyte solutions - Review,  J. Electrochem. Soc. , 162 ,A2424 –A2438(2015) .

 

488.          I. Shterenberg, M. Salama, H. D. Yoo, Y. Gofer, J.-B. Park, Y.-K. Sun and D. Aurbach, Evaluation of (CF3SO2)2N- (TFSI) based electrolyte solutions for Mg batteries, J. Electrochem. Soc., 162, A7118 (2015).

 

489.          E. de la Llave, V. Borgel, E. Zinigrad, F. F. Chesneau, P. Hartmann, Y-K. Sun, D. Aurbach, Study of the Most Relevant Aspects related to Hard Carbons as Anode Materials for Na-ion Batteries, compared to Li-ion systems, Isr. J. Chem. (2015) In press.

 

490.          Nayak, P.;Grinblat, J.; Levi, M.; Haik, O.;Levi, E. Talianker M., Markovsky B., Sun Y.K. and Aurbach, D., Electrochemical Performance of a Layered-Spinel Integrated LiNi1/3Mn2/3O2 as a High Capacity Cathode Material for Li-Ion Batteries,Chem. Mater. (2015) In press.

 

491.          Sangryun Kim,Kwan Woo Nam, Soyeon Lee,Woosuk Cho, Joo-Seong Kim, Byung Gon Kim, Yoshifumi Oshima, Ju-Sik Kim, Seok-Gwang Doo, Hyuk Chang, Doron Aurbach and Jang Wook Choi , Direct Observation of Anomalous Spinel-to-layered Phase Transition Mediated by Crystal Water Intercalation, Angew. Chemie. (2015) In press.

 

492.          Won-Jin Kwak,Hun-Gi Jung, Seon-Hwa Lee, Jin-Bum Park, Doron Aurbach, and Yang-Kook Sun Silver Nanowires as Catalytic Cathodes for Stabilizing Li-Oxygen Batteries ,J. Power Sources (2015) In press

 

493.          Pieczonka N. P.W., Borgel V., Ziv B., Leifer N., Dargel V., Aurbach D., Kim J.H., Liu Z.,  Huang X.,. Krachkovskiy S. A., Goward G.R., Halalay I., Powell B. R., Manthirame A., Lithium Poly-Acrylate (LiPAA) as an Advanced Energy Material: a Superb Binder and Passivating Agent for High Voltage Li-Ion Batteries, Advanced Energy Mater (2015) in press.

 

494.          N. Shpigel, M. D. Levi, S. Sigalov, O. Girshevitz, D. Aurbach, L. Daikhin, P. Pikma, M. Marandi, A. Jänes, E. Lust, N.Jackel, and V.Presser, In Situ Hydrodynamic Spectroscopy of Energy Storage Electrodes Based on Overtone-Order Analysis of their EQCM-D Responses, Nature Materials (2015) In press.

 

495.          N. Shpigel, M. D. Levi, S. Sigalov, D. Aurbach, L. Daikhin, P. Pikma, V.Presser,  Novel In Situ Multiharmonic EQCM-D Approach to Characterize Complex Carbon Pore Architectures for Capacitive Deionization of Brackish Water, Journal of Physics (condensed Matter) (2015) in press.

 

496.          O.E. Geiculescu, D.D. DesMarteau, S.E. Creager, O. Haik, D. Hirshberg,

Y. Shilina, E. Zinigrad, M.D. Levi, D. Aurbach, and I.C. Halalay*, Novel binary deep eutectic electrolytes for rechargeable Li-ion batteries based on mixtures of sulfonamides and lithium perfluorosulfonimide salts , J. Power Sources, (2015) In press.

 

497.          Vijay Singh, Mudit Dixit, Monica Kosa, Dan Thomas Major, Elena Levi and Doron Aurbach,  Is it True that the Normal Valence-Length Correlation is Irrelevant for Metal-Metal Bonds?, Chemistry- A Eurpean Journal,(2015) In press. 

498.          Monica Kosa, D. Aurbach and Dan Thmas Major,  First-principles evaluation of the inherent stabilities of pure LixMPO4 (M=Mn, Fe, Co,) and Mixed Binary LixFeyM'1-yPO4 (M'=Mn, Co) Olivine Phosphates., Materials Chemistry and Physics (2015) In press.

499.          Ezequiel de la Llave, Valentina Borgel, Kang-Joon Park, Jang-Yeon Hwang , Yang-Kook Sun, Pascal Hartmann, Frederick- Francois Chesneau and Doron Aurbach, Comparison between Na-ion & Li-ion Cells: Understanding the Critical Role of the Cathodes Stability and the Anodes Pretreatment on the Cells Behavior , ACS Applied Materials & Interfaces (2015) In press.  

500.          Sharon, D.;Hieshnerg, D.; Frimer, A.; Noked, M.; Aurbach, D.;The mechanistic role of Li+ dissociation level in aprotic Li-oxygen batteries, ACS Applied Materials & Interfaces (2015) In press.

501.          Dixit, M.;Kosa, M.; Sarur-Lavi, O.;Markovsky, B.;Aurbach, D.;Major, T.D.; Electrochemical and Kinetic Studies of LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 as a Positive Electrodes Material in Li-ion Batteries, using First Principles Calculation, PhysicalChemistryChemicalPhysics PCCP (2015) In press.

502.          Nayak,P.;Aurbach,D.;Sivakumar, P.;Gedanken, A.; Sonocemical Synthesisand Electrochemical Performance of Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2 Cathode Material for Li-ion Bateries Application, J. olid State Electrochemistry (2015) In press

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחומי מחקר

סוללות בעלות צפיפות אנרגטית גבוהה

סוללות ליתיום

סוללות ליתיום - אויר

סוללות ליתיום - סיליקון

סוללות ליתיום - גופרית

סוללות ליתיום - מגנזיום

סוללות ליתיום - נתרן

סופר קבלים- EDLC

EQCM- שיטת מדידה אלקטרוכימית- ספקטרוסקופית

CDI- התפלת מים

המרה ואגירת אנרגיה

מקורות אנרגיה לרכבים חשמליים

מדע פני שטח וחומרים

 

פטנטים

Patents

 

1.                  Dan, P.  Geronov, Y.  Luski, S. Mengeritsky, E.  Aurbach. D.; A nonaqueous safe secondary cell, U.S. Patent No. 5506068, April, 1996.

2.                  Dan, P.  Geronov, Y.  Luski, S. Mengeritsky, E.  Aurbach. D.; Non-aqueous safe secondary cells. G.B. Patents No.2306762 May 1997 and No. 2311416, September, 1997.

3.                  Dan, P.  Geronov, Y.  Luski, S. Mengeritsky, E.  Aurbach. D.; A nonaqueous safe secondary cell, H.K. Patent No. 1006913, March, 1999.

4.                  Aurbach. D.; High energy rechargeable electrochemical cells with nonaqueous electrolytes (rechargeable magnesium batteries). U.S. Patent No. 6,316,141, November, 2001

5.                  Aurbach. D.; Chusid, O.; Gofer, Y, Gizbar. H.; High energy rechargeable electrochemical cells (Mg batteries with gel electrolytes). U.S. Patent No.6713212, December 2001.

6.                  Aurbach. D.; Polyvinyl mercaptan redox material for cathodes in non-aqueous batteries U.S. Patent No. 6,403,255, June 2002

7.                  Aurbach. D.; Gofer, Y. Schechter. A.;  High energy rechargeable electrochemical cells, non-aqueous electrolytes, CN Patent No. 1391706, January, 2003.

8.                  Gofer, Y.; Belostotskii A.M..;D. Aurbach.; Redox material for cathodes in non aqueous batteries, CN Patent No. 1460301, December, 2003.

9.                  Aurbach. D.; Chusid, O.; Gofer, Y. Gizbar. H.; High energy rechargeable electrochemical cells, Z.A. Patent No.200309619, September, 2004.

10.              Aurbach. D.; Chusid, O.; Gofer, Y, Lankri, E. Levi, E. Mizrchi, O. Suresh. G.; Application for US patent, Oct. 2007: New rechargeable Mg battery systems. Application Number 11/899,319.

11.              Aurbach. D.; Levi, M. Salitra, G.  markevich E. Aldar. Y.; PCT Patent Application titled "Drug Delivery Device". Application number PCT/IL2007/000548. Filing date 6 May 2007. Priority date 07 May 2006.

12.              Aurbach. D.; Soffer A. Avraham E.; Provisional patent application: Selective electrodes for water desalination” May 2008.

13.               Luski S; Lancry E; Meitav A; Aurbach D. “Secondary Electrochemical Cell With Alkali Metal Inter-Electrode Scavenger” PCT Int. Appl. (2011) WO 2011024149 A1 20110303.

14.               Aurbach D; Shapira R, Zimrin T, Cahana B,  and Arnon M. “Functionalized Carbon Nano-tubes Containing Lead Acid Batteries”, PCT Int. Appl. 2012.

15.               Aurbach D; Elazari R; Salitra G; A. Garsuch A, “Novel carbon -sulfur electrodes for Li-S batteries”, PCT Int. Appl. (2011).

16.               Aurbach D ;Salitra G; Markevich E; Garsuch A; Lampert J; Schmidt M A,  high voltage Li batteries based on Si anodes,  LiMn1.5Ni0.5O4  or LiCoPO4 cathodes, PCT Int. Appl. (2012).

17.               Aurbach, D.; Elazari, R.; Salitra, G.; Garsuch, A.; Panchenko, A.; Electrode material for rechargeable electrical cells comprising activated carbon fibers. From PCT Int. Appl. (2013), WO 2013027155 A1 20130228.

18.               Aurbach, D.; Doe, R. E; Han, R.; Gofer, Y.; Pour, N.; Sterenberg, E.; Non-aqueous electrolyte for rechargeable magnesium ion cell. From PCT Int. Appl. (2013), WO 2013096827 A1 20130627.

19.               Aurbach, D.; Markevich, E.; Sharabi, R.; Fridman, K.; Salitra, G.; Elazari, R.;  Lithium-ion secondary batteries with silicon anodes. From PCT Int. Appl. (2014), WO 2014067914 A1 20140508

20.              Aurbach, D.; Markevich, E.; Sharabi, R.; Fridman, K.; Salitra, G.; Elazari, R.; Lithium-ion secondary battery comprising lithium cobalt phosphate as cathode active material . From PCT Int. Appl. (2014), WO 2014067891 A1 20140508

21.              Aurbach, D.; Cahana, B.; Jacob, D.; Process for obtaining mixtures of carbon nanotubes in solid or viscous matrices From PCT Int. Appl. (2014), WO 2014141279 A1 20140918

 

קבוצת מחקר

פרופ' בוריס מרקובסקי

פרופ' אלנה לוי

פרופ' מיכאל לוי

פרופ' לנה מרקביץ

פרופ' גרגורי סילטרה

שלום לוסקי

גרגורי אברושנקו

ד"ר גלעד שפיר

ד"ר יוסי גופר

ד"ר ערן אברהם

ד"ר הדר סקלר

ד"ר יוליה שילינה

ד"ר זיו ברוך

ד"ר ניקול לייפר

Dr. Evan Erikson

Dr. Ezequiel de la Llave

Dr. Florian Schipper

Dr. Tain Ruiyyan

Dr. Anjan Banerjee

אריה בורנשטיין

ברוך הירש

גלעדי ספיר

איציק כהן

חנה בוזגלו

אורטל חנה

איבגני שטרנברג

מיכאל סלמה

מירי גרינשטיין

אורטל ברויאר

נתנאל שפיגל

אונית סרור-לביא

אורטל יריב

ברק שפירא

ואדים דרגל

סיון עוקשי

סרגיי סיגלוב

דניאל שרון

דניאל הירשברג