מרכז ציוד מדעי

ניתן לרכוש את שירותי היחידות, המעבדות ומכוני המחקר לפי הצורך. נא לפנות ישירות לראש היחידה המבוקשת.

תמונת רקע קטנה

ד"ר תמר טננבאום - ראשת המרכז לציוד מחקרי
 

about BOOKIT

 

יחידת תהודה מגנטית גרעינית   Nuclear Magnetic Resonance - NMR

יחידת ספקטרוסקופית תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג = NMR) של בר אילן הינה אחת הגדולות בארץ וכוללת 6 מכשירי ספקטרומטר של חברת ברוקר (תדרים של  200-700 MHz עבור פרוטונים) כאשר אחד המכשירים (0    (50 יעודי לעבודה במוצקים ואחר (700) עם קריו-פרוב מאפשר עבודה עם חלבונים ודוגמאות בריכוז נמוך . כל המכשירים מאפשרים הרצת ניסויים דו מימדיים (2D), ומתאימים לגרעינים כגון: 13C  , 15N, 31P , 25Mg, 27Al, ועוד

 

יחידת מס-ספקטרומטריה   Mass-Spectra

היחידה נותנת שירותי אנליזת MS (מדידת משקל מולקולרי) לתמיסות, גזים ומוצקים. היחידה מצוידת ב- GC-MS, HPLC-MS, MALDI, וTGA-MS. מבחר אנליזות  איכותיות וכמותיות (כגון: HRMS, ו- MS/MS) מבוצעות למגוון חומרים, טבעיים וסינטתיים. אינטרפרטציה ויעוץ מקצועי ניתן לפי דרישה. 
 

אנליזת יסודות

במרכז לשירותים כימיים ניתן לבצע אנליזת יסודות של C, H, N ו- S, מכשיר לאנליזת יסודות מודל EA 1110 CHNS–O, מחברת Thermo. 
לפרטים: יפה פנחס   03-5317873   Yafa.Phinhas@mail.biu.ac.il
 

Inductively Coupled Plasma - ICP

ניתן לקבל שירות אנליזת יסודות כולל הלוגנים בעזרת טכניקת ICP במכשיר  מדגם SPECTRO ARCOS ICP-OES Multi view
 

BET

ניתן לבצע מדידת שטח הפנים ואיזותרמת ספיחה של אבקות ומוצקים במכשיר מסוג  NOVA 3200E Quantachrome
 
 

Optical Spectroscopy

ביחידה לאנליזה כימית ניתן לבצע מגוון רב של מדידות אופטיות בעזרת טכניקות שונות הכוללות 
  • Micro Raman spectroscopy
  • FTIR and Nir- IR
  • UV-Vis 
  • Circular dichroism (CD) spectroscopy

 

X Ray Diffraction - XRD

אנליזה מבנה והרכב של חומרים גבישיים ואמורפיים בעזרת מדידות דיפרקצית קרני X מבוצעת במרכז שלנו באמצעות מכשיר X-Ray Diffraction (XRD), מודל D8 Advance, מחברת Bruker AXS, (אנליזה באבקה).
 

X-Ray Photoelectron Spectroscopy - XPS

שיטת XPS מאפשרת  לימוד ההרכב הכימי של פני השטח של חומרים.  האינפורמציה שניתן לקבל בשיטה זו כוללת זיהוי של יסודות שונים (פרט למימן) וכמותם היחסית. במרכז מכשיר XPS, מודל AXIS-HS, מחברת Kratos Analytical. 
 

Electron Spin Resonance - ESR

מרכז ה- EPR  הינו מרכז המכיל מכשור מודרני המספק את המשאבים הדרושים למחקר העכשווי בכימיה אורגנו-מתכתית, רדיקלים אורגניים, רדיקלים במחקר בביולוגיה, נוגדי חימצון, אלקטרוכימיה, רדיקלים בננו כימיה ומחקר חלבונים. במרכז מכשיר EPR מתקדם של חברת Bruker , ElexSys  500 ((4°K-300°K וכן מכשיר EPR ספקטרומטר מסוג  ה- EMX Bruker EPR 100d, 
 

מידול מולקולארי ותכנון חומרים מונחה מחשב

שימוש בתוכנות מחשב למידול מולקולארי הוא בעל פוטנציאל מוכח לייעול תהליכי פיתוח שונים כגון תרופות וננו-חומרים.