כימיה כמקצוע ראשי

מגמה לכימיה כמקצוע ראשי

תכנית זו כוללת את רוב הקוסים של מסלול כימיה מורחב, במקביל לקורסים במסגרת תכנית ממסלול משני במחלקה אחרת. מסלול זה מכשיר את הסטודנט למחקר בכימיה.

ניתן להמשיך מסלול זה לתואר שני.

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ח - לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה - שנה א'שנה ב'שנה ג'

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ו - שנה א'שנה ב'שנה ג'

תוכנית הלימודים לשנת תשע"ז - שנה א'שנה ב'שנה ג'

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ח - שנה א'שנה ב'שנה ג'