כימיה תרופתית

המגמה לכימיה תרופתית

המגמה לכימיה תרופתית מקנה לסטודנטים ידע נרחב בכל תחומי הכימיה בתוספת הכשרה מיוחדת בתחום הכימיה הפרמצבטית. במסגרת מגמה זו לומדים הסטודנטים, בנוסף למיגוון הקורסים בכימיה פיסיקה ומתמטיקה, גם קורסים ספציפיים הקשורים בכימיה של תרופות. בדומה לבוגרי המגמה המורחבת יכולים גם בוגרי המסלול התרופתי להמשיך את לימודיהם לתארים גבוהים בכימיה, לעבוד במעבדות מחקר ופיתוח או להשתלב בתעשיית הפרמצבטיקה.

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ח - לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה -  שנה א'שנה ב', שנה ג', שנה ג' (המשך)

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ו -  שנה א'שנה ב'שנה ג'שנה ג' (המשך)

תוכנית הלימודים לשנת תשע"ז - שנה א'שנה ב'שנה ג'שנה ג' (המשך)

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ח - שנה א'שנה ב'שנה ג'שנה ג' (המשך)