משאבים אלקטרוניים

 

                                                  כיצד ניגשים למשאבים אלקטרוניים

                                            מאגרי מידע בתחום כימיה וקישורים שימושיים

                                            הדרכה וירטואלית בשימוש במאגר Scopus

                                                   התחברות למאגר SciFinder

                                                            ספרים אלקטרוניים

                                                 כתבי עת וספרים אלקטרוניים - TDNet

                                             הרצאות של "Biomedical & Life Sciences"