ספרים חדשים

ספרים חדשים שנרכשו בספרייה בשנת 2017

 
 
 
 

 

    ספרים חדשים שנרכשו בספרייה בשנת 2015 

The Chemistry Math Book

Erich Steiner, 2nd Edition

New York: Oxford University Press, 2008

510.54 STE c2

 

 

 

 

 

 

 

Mathematics for Physical Chemistry

Donald A. McQuarrie

Mill Valley, California: University Science Books, 2008

510 MAC-QUA m


 

 

 

 

 

 

 

Modern Physical Organic Chemistry

Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty

University Science Books, c 2006

547.13 ANS m

 

 

 

 

 

 

 

Physical Chemistry, 4th Edition

Robert J. Silbey, Robert A. Alberty, Moungi G. Bawendi

Hoboken, NJ: Wiley, c 2005

541 SIL p4

 

 

 

 

 

 

 

Solutions Manual to accompany Physical Chemistry, 4th Edition

Robert J. Silbey, Robert A. Alberty, Moungi G. Bawendi

Hoboken, NJ: Wiley, c 2005

541 SIL s4

 

 

 

 

 

 

 

Electrochemical methods: Fundamentals and Applications, 2nd Edition

Allen J. Bard, Larry R. Faulkner

New York : Wiley, c2001-2002

541.37 BAR e2

 

 

 

 

 

 

 

 

:Student Solutions Manual  to accompany Electrochemical Method

Fundamentals and Applications, 2nd Edition

Cynthia G Zoski; Johna Leddy; Drew Dunwoody; Allen J Bard

New York ; [Great Britain] : John Wiley, c 2002

541.37 BAR e2

 

 

 

 

 

 

 

 

Inorganic Chemistry, Sixth Edition

Duward Shriver, Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong

New York : W.H. Freeman, 2014

546 SHR i6

 

 

 

 

 

 

 

Modern Physical Organic Chemistry

Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty

Sausalito, CA : University Science, c2006

547.13 ANS m

 

 

 

 

 

 

 

 Organic Chemistry, 2nd Edition

David R. Klein

Hoboken, NJ : Wiley, 2015

547 KLE o2

 

 

 

 

 

 

 

Student Study Guide and Solutions Manual for  Organic Chemistry, 2nd Edition

David R. Klein

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2015

547.0076 KLE s2

 

 

 

 

 

 

 

ספרים שהתקבלו בספרייה בשנת 2016 כמתנה

Solutions to Red Exercises, Chemistry the Central Science, 8th Edition

 Roxy Wilson , Theodore E Brown , Eugene H. Lemay, Bruce E. Bursten

Upper Saddle River, NJ:  Prentice Hall, c 2000

540.76 WIL s

 

 

 

 

 

 

 

Practical Skills in Chemistry – two copies

John Dean, Alan M Jones , Rob Reed , & 3 more

Harlow : Prentice Hall, 2002

542 DEA p

 

 

 

 

 

 

 

The G-protein linked receptor Factsbook

Steve Watson, Steve Arkinstall

London; San Diego : Academic Press, [1994]

572.696 WAT g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essential Mathematics for Chemists

John Gormally

England ; New York : Prentice Hall, 2000

540.1 GOR e

 

 

 

 

 

 

 

Introduction to Quantum Mechanics in Chemistry

Mark A. Ratner, George C. Schatz

Upper Saddle River, NJ:  Prentice Hall, c 2001

541 RAT i

 

 

 

 

 

 

 

 

Directory of Graduate Research 1999

[Washington, DC] : American Chemical Society,  c 1999

540.72 DIR 1999

 

 

 

 

 

 

 

Physical Chemistry: Principles and Applications in Biological Sciences, 4th Edition

Ignacio Tinoco Jr., Kenneth Sauer, James C. Wang , Joseph D. Puglisi

Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  c 2002

541.3 TIN p4  

 

 

 

 

 

 

 

Chemistry, third edition

John McMurry, Robert C. Fay

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, c 2001

540 MAC-MUR c3 

 

 

 

 

 

 

 

Principles of Physical Chemistry

Lionel M. Raff

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, c 2001

541 RAF p

 

 

 

 

 

 

 

ספרים חדשים שנרכשו בספרייה בשנת 2016

Industrial Organic Chemicals, 3rd Edition

Harold A. Wittcoff, Bryan G. Reuben, Jeffery S. Plotkin

Hoboken, New Jersey : Wiley, c 2013

661.8 WIT i3

 

 

 

 

 

 

 

Atkins' Physical Chemistry

Peter Atkins, Julio de Paula

Oxford : Oxford University Press, [2014]

541.3 ATK a10   

 

 

 

 

 

 

 

 Student Solutions Manual to Accompany Atkins' Physical Chemistry 10th edition

Charles Trapp, Marshall Cady, Carmen Giunta

Oxford : Oxford University Press, [2014]

541.3 ATK a10

 

 

 

 

 

 

CRC handbook of chemistry and physics 97th Edition

editor in chief: W.M. Haynes ; associate editors: David R. Lide, Thomas J. Bruno

Boca Raton, Florida : CRC Press, [2016]

541 CRC 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions Manual for General Chemistry: Principles and Modern Applications 10th Edition

Ralph H. Petrucci , F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette

Toronto, Ont. : Pearson Canada, [2011]

540 GEN 2011

 

 

 

 

 

 

 

Quantum Chemistry 7 Edition

Levine, Ira N.

Delhi: PHI Learning Private Limited, [2014]

541.383 LEV q7

 

 

 

 

 

 

 

Physical Chemistry:Pearson New International Edition,  Third edition

Thomas Engel, Philip Reid

Harlow, Essex : Pearson Education Limited, [2014]

541.3 ENG p3

 

 

 

 

 

 

 

 Inorganic Chemistry: Pearson New International Edition, Fifth Edition

 Gary L. Miessler, Paul J. Fischer, Donald A. Tarr

 Boston : Pearson, [2014].

 546 MIE i5   

 

 

 

 

 

 

 

Organometallics and Catalysis:  an introduction

Manfred Bochmann

Oxford : Oxford University Press, [2015]

547.05 BOC o

 

 

 

 

 

 

 

X-ray crystallography

William Clegg

Oxford : Oxford University Press, [2015]

 548.83 CLE x2 

 

 

 

 

 

 

 

The Chemistry Companion  

Fischer-Cripps, Anthony C

Boca Raton, FL : CRC Press, [2012]

540 FIS-CRI c

 

 

 

 

 

 

 

 

דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים

תמר רז-נחום, רפאל דוד לוין

(רעננה) : (האוניברסיטה הפתוחה), (תשס"ח)

541.394 רז-נחו.די תשס"ח

 

 

 

 

 

 

 

חשמל ומגנטיות: חוברת שאלות ותשובות

עדי ארמוני, יוסף ורבין

(תל-אביב): אוניברסיטה פתוחה, (תשנ"ט 1988)

537 פרס חש. בכ תשנ"ט

 

 

 

 

 

 

 

ספרים חדשים שנרכשו בספרייה בשנת 2017

General chemistry : principles and modern aplications / Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette.
Eleventh edition

540 PET g11

 Principles and Modern Applications 11th edition, 2017

  

Organic chemistry / Paula Yurkanis Bruice

Harlow, Essex, England : Pearson Education Limited, [2017].

1336 pages :  illustrations (black and white, and colour) ;  28 cm..

Image preview

 

Organic Synthesis / Michael B. Smith

Academic Press; 4 edition (November 22, 2016).

542.2 SMI o4

 

Nanobiomaterials in Drug Delivery: Applications of Nanobiomaterials, 1st Edition

by Alexandru Mihai Grumezescu (Editor)

Amsterdam : Elsevier, [2016]

620.115 NAN 2016

 

Proton Exchange Membrane Fuel Cells: Contamination and Mitigation Strategies (Green Chemistry and Chemical Engineering)

Aby Hui Li and Shanna Knights

CRC Press; 1 edition (April 14, 2010)

621.312429 PRO 2010

 

Fundamentals of materials for energy and environmental sustainability 

 edited by David S. Ginley and David Cahen

Cambridge : Cambridge University Press, 2012

 [electronic resource]

 

Electrochemistry and Electrochemical Engineering.

An Introduction by Alan C. West (Author)

[New York, N.Y.?] : Alan C. West, 2013

541.37 WES e

 

Electrochemistry

2nd Edition

by Carl H. Hamann (Author), Andrew Hamnett (Author), Wolf Vielstich (Author)

[Weinheim : Wiley-VCH], 2007

541.37 HAM e2a

 

Why chemical reactions happen 

James Keeler and Peter Wothers

Oxford : Oxford University Press, 2009

541.39 KEE w

 

Heterogeneous Catalysis and its Industrial Applications 1st ed.

by Martin Schmal (Author)

Springer, 2016

541.395 SCHM h

 

Sample Preparation Handbook for Transmission Electron Microscopy: methodology

by Jeanne Ayache [and four others] ; foreword by Ron Anderson

Springer, 2010

AYA s 502.825