סגל מינהלי וטכני

צוות ניהולי

שם תפקיד טלפון
גב' חני רגב ע' ראש המחלקה 03-738-4386

מזכירות

שם תפקיד טלפון
גב' רינה ראניה מזכירה ראשית 03-531-8309/10
גב' לירון אביטן מזכירה 03-5318309/10
גב' אתי אפל אחראית פרויקטים 03-5318309/10

ספריה

שם תפקיד טלפון
גב' לריסה רודניצקי מנהלת הספריה 03-531-8308
גב' נחמה שרה כהן ספרנית 03-7384450

מנהל/ת מעבדת מחקר

שם תפקיד טלפון
ד"ר אתי טייבלום מנהלת: מעבדתו של ד"ר נסים 03-738-4539
ד"ר נעמי לוי מנהלת: מעבדתו של ד"ר אלבז 03-738-4253