פרופ' נינה פרקס

פרופ'
פרופסור חבר במסגרת תכנית קמ"ע
פרופ' נינה פרקס
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: